ویکی هری پاتر

غار

اشتراک‌گذاری

غار

The Cave

غار - هری پاتر

مکان

انگلستان

ساکنان

اینفری

تام ریدل وقتی بچه بود از این غار بازدید کرد. او بعدها به عنوان لرد ولدمورت از این غار برای پنهان كردن نگارآویز سالازار اسلایترین که یكی از هورکراکس‌هایش بود استفاده كرد. رجیلس بلک این نگارآویز را از این غار ربود و بعدها آلبوس دامبلدور و هری پاتر برای جستجوی آن از این غار بازدید کردند.