بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عمارت مالفوی

اشتراک‌گذاری

عمارت مالفوی

Malfoy Manor

عمارت مالفوی - هری پاتر

مکان

ولیتشایر، انگلستان

مالک

خانواده مالفوی

ساکنان

خانواده مالفوی
دابی

وابسته به

خانواده مالفوی
مرگ خواران
لرد ولدمورت

عمارت مالفوی (Malfoy Manor) خانه‌ی خانواده ثروتمند و خالص-خون مالفوی بود که در ویلتشایر انگلستان واقع شده بود. این مکان اغلب به عنوان پایگاه عملیاتی لرد ولدمورت و مرگ خواران در طول جنگ جادوگری دوم مورد استفاده قرار گرفت که این موضوع باعث ناراحتی بسیار لوسیوس، نارسیسا و دراکو مالفوی شده بود.

صفحات دیگر