بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شنل نامرئی

اشتراک‌گذاری

شنل نامرئی

Cloak of Invisibility

شنل نامرئی - هری پاتر

سازنده

مرگ یا ایگنوتوس پرول

زمان ساخت

قرن سیزدهم

کارکرد

نامرئی کردن کاربر

مالکان

ایگنوتوس پرول
(هرگز به کار نبرد)
جیمز اس. پاتر
آلبوس پاتر

شنل نامرئی (Cloak of Invisibility) یک شی جادویی است که به فرد امکان نامرئی شدن را می‌دهد، و همین طور یکی از یادگاران افسانه‌ای مرگ است. در «داستان سه برادر» این شنل سومین و آخرین یادگاری است که ظاهرا توسط خود مرگ ساخته شده است. وقتی ایگنوتوس پرول چیزی با قدرت پنهان کردن را درخواست کرد تا او توسط مرگ تعقیب نشود، این شنل به عنوان پاداش به او اعطا شد. طبق افسانه‌ها هرکسی که این شنل را به همراه دو یادگار دیگر (چوبدستی الدر و سنگ رستاخیز) در اختیار داشته باشد، ارباب مرگ می‌شود.

این شنل نامرئی تنها مورد شناخته شده‌ای است که با افزایش سن از بین نمی‌رود و محافظت همیشگی را برای فرد فراهم می‌کند. به همین ترتیب این تنها یادگار شناخته شده است که از زمان ایگنوتوس با موفقیت به نسل بعدی منتقل شده است. در سال ۱۹۹۱ این شنل به تصرف هری پاتر درآمد و او از آن به شکل موثری در جنگ جادوگری دوم استفاده کرد، و سپس تصمیم گرفت آن را به فرزندان خود بسپارد.

قابلیت‌ها

شنل نامرئی

شنل نامرئی شی قدرتمندی بود. طبق افسانه‌ها پوشنده‌ی آن چنان پنهان می‌شد که حتی خود مرگ هم نمی‌توانست او را پیدا کند. با این حال ارواح هنوز هم می‌توانستند فرد را ببینند.

برخلاف سایر شنل‌های نامرئی که با گذشت زمان قدرت خود را از دست دادند، این شنل در طول عمر طولانی خود در حدود هفت قرن کاملا مؤثر باقی ماند. همچنین این شنل در برابر جینکس‌ها، هگزها و دیگر طلسم‌هایی که به طور معمول به شنل‌های معمولی آسیب می‌رسانند، مقاوم بود و آن را برای قرن‌ها در شرایط عالی نگه می‌داشت.

شنل نامرئی اگرچه قدرتمند بود اما خطاناپذیر نبود. در حالی که خود شنل در برابر آسیب طلسم مقاوم بود، اما پوشنده را در برابر طلسم‌ها محافظت نمی‌کرد. به عنوان مثال، هری دو بار در طول سال تحصیلی ۱۹۹۶-۱۹۹۷ وقتی زیر این شنل بود، با نفرین بند تمام بدن بی‌حرکت شد.

علاوه بر این، پوشنده‌ی این شنل از موجوداتی که مشاهده‌ای غیرنوری داشتند، پنهان نمی‌شد، از جمله چشم جادویی استور مودی و موجودات جادویی نابینا مانند دمنتورها، نقشه غارتگر و موارد دیگر.

صفحات دیگر