ویکی هری پاتر

شنل نامرئی

اشتراک‌گذاری

شنل نامرئی

Cloak of Invisibility

شنل نامرئی - هری پاتر

سازنده

مرگ یا ایگنوتوس پرول

زمان ساخت

قرن سیزدهم

کارکرد

نامرئی کردن کاربر

مالکان

ایگنوتوس پرول
آلبوس دامبلدور (هرگز به کار نبرد)
هری پاتر
جیمز اس. پاتر
آلبوس پاتر

شنل نامرئی (Cloak of Invisibility) یک شی جادویی است که به فرد امکان نامرئی شدن را می‌دهد، و همین طور یکی از یادگاران افسانه‌ای مرگ است. در «داستان سه برادر» این شنل سومین و آخرین یادگاری است که ظاهرا توسط خود مرگ ساخته شده است. وقتی ایگنوتوس پرول چیزی با قدرت پنهان کردن را درخواست کرد تا او توسط مرگ تعقیب نشود، این شنل به عنوان پاداش به او اعطا شد. طبق افسانه‌ها هرکسی که این شنل را به همراه دو یادگار دیگر (چوبدستی الدر و سنگ رستاخیز) در اختیار داشته باشد، ارباب مرگ می‌شود.

این شنل نامرئی تنها مورد شناخته شده‌ای است که با افزایش سن از بین نمی‌رود و محافظت همیشگی را برای فرد فراهم می‌کند. به همین ترتیب این تنها یادگار شناخته شده است که از زمان ایگنوتوس با موفقیت به نسل بعدی منتقل شده است. در سال ۱۹۹۱ این شنل به تصرف هری پاتر درآمد و او از آن به شکل موثری در جنگ جادوگری دوم استفاده کرد، و سپس تصمیم گرفت آن را به فرزندان خود بسپارد.