بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شمشیر گریفیندور

اشتراک‌گذاری

شمشیر گریفیندور

Sword of Gryffindor

شمشیر گریفیندور - هری پاتر

سازنده

راگنوک اول

زمان ساخت

دوران بنیادی (اواخر قرن دهم)

کاربرد

کشتار موجودات تاریک
تخریب

مالکان

شمشیر گریفیندور (Sword of Gryffindor) یک شمشیر جادویی هزار-ساله ساخته‌ی دست گابلین‌ها، و متعلق به جادوگر مشهور گودریک گریفیندور، یکی از چهار بنیانگذار مدرسه جادوگری هاگوارتز است.

این شمشیر بعدها در شکار هورکراکس‌ها به کمک آلبوس دامبلدور و هری پاتر آمد، و از آن در جهت تخریب هورکراکس‌ها و فانی کردن دوباره لرد ولدمورت استفاده شد.

خصوصیات جادویی

شمشیر گریفیندور تقریبا همانند چوبدستی‌های جادویی دارای ادراک است و به درخواست‌های جانشینان منتخب گریفیندور پاسخ می‌دهد. هر زمان که یک «گریفندور واقعی» به آن احتیاج داشته باشد، شمشیر اجازه می‌دهد تا از کلاه مرتب‌سازی که از دیگر متعلقات گودریک گریفیندور است بیرون کشیده شود.

از آن جایی که هری با این شمشیر باسیلیسکِ سالازار اسلیترین را کشت، این شمشیر آغشته به زهر باسیلیسک است و می‌تواند هورکراکس‌ها را نابود کند.

صفحات دیگر