ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سکوی نه و سه-چهارم

اشتراک‌گذاری

سکوی نه و سه-چهارم

Platform Nine and Three-Quarters

سکوی نه و سه-چهارم - هری پاتر

مکان

ایستگاه کینگ کراس، لندن

مالک

راه آهن هاگوارتز

سکوی نهم و سه-چهارم (Platform Nine and Three-Quarters - سکوی ¾9) سکویی در ایستگاه کینگ کراس در لندن است. این سکو به واسطه جادو در پشت یک مانع بین سکوهای نهم و دهم پنهان شده است، و مکانی است که دانش‌آموزان مدرسه جادوگری هاگوارتز برای رفتن به مدرسه، هر سال در تاریخ ۱ سپتامبر سوار اکسپرس هاگوارتز می‌شوند.

اگر کسی بخواهد به سکوی نهم و سه-چهارم برود، مجبور است تا به طور مستقیم وارد مانع بین سکوی نهم و دهم شود که ظاهری مستحکم دارد.

صفحات دیگر