بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنگ فلاسفه

اشتراک‌گذاری

سنگ فلاسفه

Philosopher's Stone

سنگ فلاسفه - هری پاتر

سازنده

نیکولاس فلامل

زمان ساخت

قرن چهاردهم

کاربرد

تولید اکسیر حیات و دگرگونی هر فلزی به طلای خالص

سنگ جادو یا سنگ فلاسفه (Philosopher's Stone) یک ماده کیمیایی افسانه‌ای با خواص جادویی بود. از این سنگ قرمز یاقوتی می‌توان برای ایجاد اکسیر حیات و نوشیدنی جاودانگی استفاده کرد، و همچنین هر فلزی را به طلای خالص تبدیل کرد. این شی تنها سنگ شناخته شده‌ای است که توسط کیمیاگر مشهور نیکولاس فلامل ساخته شده است. در سال تحصیلی ۱۹۹۱-۱۹۹۲ در مدرسه جادوگری هاگوارتز، لرد ولدمورت تلاش کرد تا برای اهداف خود این سنگ را بدزدد. تلاش تقریبا موفقیت‌آمیز او برای تصاحب این سنگ باعث ایجاد کشمکش‌هایی شد اما در نهایت اقدام او توسط هری پاتر یازده ساله خنثی شد و بازگشت ولدمورت به قدرت به تعویق افتاد.

ماهیت

این سنگ می‌توانست هر فلزی را به طلای خالص تبدیل کند و اکسیر حیاتی را تولید کند که جاودانگی را اعطا می‌کرد.

سنگ فلاسفه در بسیاری از متون قدیمی به شکل‌های مختلف و به رنگ قرمز و سفید توصیف شده است. این رنگ‌ها در بیشتر گزارش‌های کیمیاگری مهم بودند و اغلب به عنوان معنایی نمادین تفسیر می‌شدند.

بر اساس صفحه‌ای در کتاب معجون‌سازی پیشرفته، «اعتقاد بر این بود که سنگ فلاسفه دانش کیمیاگری کاربر را به‌طور معنوی تقویت می‌کند، به طوری که هر چیزی قابل دستیابی می‌شود».

صفحات دیگر