بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنگ رستاخیز

اشتراک‌گذاری

سنگ رستاخیز

Resurrection Stone

سنگ رستاخیز - هری پاتر

سازنده

مرگ یا کادموس پورل

زمان ساخت

قرن سیزدهم

کارکرد

بازگردانی موقتی عزیزان از مرگ

مالکان

کادموس پورل
نسل‌های گانت
ماروولو گانت
مورفین گانت
تام ریدل
آلبوس دامبلدور
هری پاتر

سنگ رستاخیز (Resurrection Stone) یکی از یادگاران افسانه‌ای مرگ بود. در «داستان سه برادر» این شی دومین یادگار بود که ظاهرا توسط خود مرگ ساخته شده بود. پس از آن که کادموس پورل درخواست چیزی کرد که قدرت یادآوری عزیزان را پس از مرگ داشته باشد، این سنگ به عنوان پاداش به او اعطا شد. طبق افسانه‌ها هرکسی که این سنگ را با دو یادگار دیگر (چوبدستی ارشد و شنل نامرئی) در اختیار داشته باشد، ارباب مرگ می‌شود.

این شی یکی از دو یادگار شناخته شده است که از زمان کادموس با موفقیت به نسل بعد منتقل شده است. در سال ۱۹۴۳ این یادگار ناخواسته به تصرف تام ریدل درآمد، کسی که اقدام به ربودن حلقه مارولو گانت کرده بود و این سنگ نیز در آن حلقه نهفته بود. ریدل این حلقه را به یک هورکراکس تبدیل کرد و بعدها این حلقه در سال ۱۹۹۶ توسط آلبوس دامبلدور منهدم شد، اما سنگ رستاخیز در اولین اسنیچ طلای هری پاتر قرار گرفت و هری با استفاده از این سنگ موفقیت بزرگی در جنگ جادوگری دوم به دست آورد.

شرح

گفته شده است که این تنها شی است که روح عزیزان درگذشته را بازیابی می‌کند، و با سه بار چرخش در دست کاربر فعال می‌شود.

گریندلوالد به اشتباه معتقد بود که می‌توان از این سنگ برای ایجاد ارتش اینفری استفاده کرد.

هری پاتر با موفقیت از این شی برای احضار تصاویری از عزیزانش از جمله جیمز پاتر و لیلی ایوانز استفاده کرد. ماهیت دقیق این تصاویر مشخص نیست و آن‌ها از احضار شدن خود شکایتی نداشتند. این سایه‌ها فیزیکی‌تر از یک روح هستند اما مثل بدن زنده نیستند. هری آن‌ها را تقریبا شفاف توصیف کرده است. آن‌ها فقط تا زمانی که سنگ نگه داشته شود قابل مشاهده هستند و جلوه‌ای شبیه به پاترونوس را ایجاد می‌کنند.

صفحات دیگر