بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اصیل زاده

اشتراک‌گذاری
اصیل زاده
خانواده اصیل و متعصب مالفوی

خون خالص یا اصیل زاده (Pure-blood) اصطلاحی است برای اشاره به خانواده‌های جادوگری که هیچ ماگل یا ماگل-زاده‌ای در تبارشان وجود نداشته است؛ با این حال تقریبا همه خانواده‌ها در گذشته‌ی دور دارای اجدادی غیر-جادوگر بوده‌اند. اغلب به جادوگری خون-خالص گفته می‌شود که پدر و مادرش و پدربزرگ و مادربزرگش ماگل یا ماگل-زاده نباشند.

تا سال ۱۹۹۵ تعداد خانواده‌های با خون خالص در حال کاهش بود. در آن زمان بیشتر این خانواده‌ها با هم در ارتباط بودند و در تلاش بودند تا با ازدواج کردن وضعیت خالص بودن خون خود را حفظ کنند، اما در نهایت این موضوع منجر به درون‌زایی شد. در حالی که برخی از خانواده‌ها مانند خانواده مالفوی اجازه ازدواج با دو-رگه‌ها را داشتند، اما برخی دیگر از خانواده‌ها مانند خانواده لسترینج، گانت، و بلک ملزم بودند تا فقط با افراد خون-خالص، یا کسانی که اجداد ماگل و ماگل-زاده ندارند، ازدواج کنند. امتناع از ازدواج با ماگل یا ماگل-زاده‌ها باعث شده بود تا تکثیر خانواده‌های آن‌ها به سختی صورت بگیرد.

صفحات دیگر