ویکی هری پاتر

خطرناک‌ترین جادوگران تاریکی تمام دوران

اشتراک‌گذاری

خطرناک‌ترین جادوگران تاریکی تمام دوران یک لیست فرضی است که ریتا اسکریتر هنگام مصاحبه خود با روزنامه دیلی پرافت در مورد انتشار کتابش «زندگی و دروغ‌های آلبوس دامبلدور» به آن اشاره کرد.

اطلاعات کمی در مورد این موضوع وجود دارد که اسکریتر چه کسی را سزاوار حضور در این لیست می‌داند، اگرچه دو جادوگر ویژه یعنی لرد ولدمورت و گلرت گریندلوالد معیاری اصلی هستند. ریتا همانند بسیاری از افراد، لرد ولدمورت را خطرناک‌ترین جادوگر تاریکی در تمام دوران قلمداد کرده و گلرت گریندلوالد را به عنوان مقام دوم این لیست مطرح کرده است.