ویکی هری پاتر

جام آتش

اشتراک‌گذاری

جام آتش

Goblet of Fire

جام آتش - هری پاتر

کاربر

انتخاب قهرمانان مسابقات تراویزارد

جام آتش (Goblet of Fire) «داور بی طرف» مسابقات ترایویزارد است که انتخاب می‌کند کدام دانش‌آموزان نماینده‌ی مدرسه خود در مسابقات هستند.

پس از این که دانش‌آموزان نام خود را در جام قرار می‌دهند، جام با بیرون انداختن نام آن‌ها که همراه با شعله‌های قرمز-رنگ است، یک دانش‌آموز را از هر مدرسه انتخاب می‌کند. پس از این انتخاب، شرکت‌کنندگان با یک قرارداد جادویی الزام‌آور روبرو می‌شوند که به سبب آن نمی‌توانند از مسابقات خارج شوند.

شرح

این جام از چوب ساخته شده است و در زمان فعال شدن شعله‌های آن به رنگ سفید-آبی است. وقتی کسی نام خود را در آن می‌اندازد یا نام قهرمانان مشخص می‌شود، این شعله‌ها به رنگ قرمز تغییر می‌کند. این جام در زمانی که از آن استفاده نشود، در یک تابوت نگین‌دار نگهداری می‌شود.

این شی به عنوان یک قاضی یا داور بی‌طرف عمل می‌کند. در طول مسابقات ۱۹۹۴، یک محدودیت سنی به مسابقات اضافه شد تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس با سن کمتر از حداقل نتواند نام خود را در جام بندازد. اگر کسی بخواهد با یک معجون سن خود را افزایش دهد، در نهایت شعله‌های جام با آن فرد برخورد می‌کند و حتی باعث پیرتر شدنش می‌شود، همان طور که این موضوع برای فرد و جورج ویزلی اتفاق افتاد.

اگرچه این جام یک قاضی بی‌طرف است، اما ممکن است تحت تاثیر جادو قرار بگیرد و در تصمیم‌گیری بر خلاف قوانین عمل کند. از آنجا که این جام یک اثر جادویی بسیار قدرتمند است، برای جادو کردن آن به یک افسون کونفوندوس با قدرت برابر یا بیشتر نیاز است. پس از انتخاب قهرمانان، جام خود را خاموش می‌کند و تا مسابقات بعدی قهرمانی روشن نخواهد شد.