ویکی هری پاتر

جادوی ویلا

اشتراک‌گذاری

جادوی ویلا (Veela Magic) یک نوع جادوی خاص و منحصر به فرد بود که توسط موجودات ویلا و انسان‌های دارای میراث ویلا استفاده می‌شد. این جادو می‌تواند برای جلب کردن و فریفتن مردان استفاده شود.

شرح

این جادو یک اثر «مدهوش‌کننده» را ایجاد می‌کند که در این شرایط مردان به حالتی خلسه یا خواب-آلود وارد می‌شوند، و دید خود را از محیط اطراف فراموش می‌کنند و فقط به رقص یا ظاهر ویلا متمرکز می‌شوند.

ظاهرا برخی از جادوگران بیشتر از دیگران در مقابل این جادو مصونیت دارند، اگرچه قرار گرفتن در معرض آن برای اولین بار تاثیر بیشتری دارد. مردانی که در طی یک دوره زمانی در معرض آن قرار بگیرند در برابر آن مقاومت بیشتری پیدا می‌کنند. این موضوع مشخص نیست که مردان با میراث ویلا مثل لوئیز ویزلی نیز از این توانایی برخوردار هستند یا خیر.

همچنین ویلاهای اصیل توانایی تبدیل شدن به موجوداتی شبیه به هارپی را دارند و هنگام عصبانیت می‌توانند گلوله‌های آتشین پرتاب کنند. معلوم نیست که ویلای دورگه نیز این توانایی را داشته باشند.