ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انیماگوس

اشتراک‌گذاری
انیماگوس
مینروا مک‌گونگال، یک انیگاموس گربه ثبت شده

انیماگوس (Animagus) جادوگری است که می‌تواند خود را به یک حیوان تبدیل کند و به میل خود به حالت قبل بازگردد. این مهارت برخلاف مهارت ارثی متامورفماگوس از طریق آموزش به دست می‌آید. اطلاعات مربوط به انیماگوس در سال سوم تحصیلی هاگوارتز و در قالب کلاس تغییر شکل به شاگردان آموزش داده می‌شود. یک ثبت یا رجیستری انیماگوس برای افرادی که این مهارت را آموخته‌اند انجام می‌گیرد که به منظور ردگیری آن‌ها است.

انیماگوس‌های شناخته شده

پیش از سیستم ثبت

 • فالکو ایزالون - شاهین
 • کلیودنا - مرغ دریایی
 • موریگن - کلاغ
 • مورگن له فی - پرنده
 • لیستل د لاپین - خرگوش سفید (احتمالی)

پس از سیستم ثبت

 • مینروا مک‌گونگال - گربه ماده نقره‌ای
 • جیمز پاتر - گوزن (ثبت نشده)
 • سیریوس بلک - سگ (ثبت نشده)
 • پیتر پتی‌گرو - موش خاکستری (ثبت نشده)
 • ریتا اسکیتر - سوسک آبی (ثبت نشده)
 • جادوگری ناشناس - گربه سیاه
 • تالبوت وینگر - عقاب (ثبت نشده)
صفحات دیگر