بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اسکوییب

اشتراک‌گذاری

اسکوییب

Squib

اسکوییب - هری پاتر

مرتبط با

جادوگران
ماگل‌ها

خصوصیات

دارای والدین جادوگر اما فاقد جادو

دسته‌بندی در وزارت جادو

موجودات

اسکوییب (Squib) که همچنین با عنوان جادوگر-زاده شناخته می‌شود، یک فرد غیر-جادوگر است که حداقل یکی از پدر و مادرش جادوگر هستند. آن‌ها در اصل «ماگل‌های متولد جادوگر» هستند. اسکوییب‌ها نادر هستند و برخی از جادوگران به ویژه خالص-خون‌ها، به نوعی به آن‌ها بی‌احترامی می‌کنند. جادوگران ماگل-زاده‌ها از اصل و نسب اسکوییب‌ها هستند که با ماگل‌ها ازدواج کرده‌اند: توانایی جادویی در نسل‌های بعدی آن‌ها به طور غیرمنتظره دوباره ظاهر می‌شود.

صفحات دیگر