ویکی هری پاتر

اروور

اشتراک‌گذاری

اروور

Auror

اروور - هری پاتر

بنیان‌گذار

بریتانیا: الدریچ دیگوری
ایالات متحده آمریکا: جوزیا جکسون

زمان بنیان

بریتانیا: بین ۱۷۳۳ تا ۱۷۴۷
آمریکا: ۱۶۹۳

رهبران

بریتانیا:
روفس اسکریمجور
گاوین روبردز
هری پاتر
آمریکا:
پرسیوال گریوز

مقر

بریتانیا: لندن، وایت‌هال، وزارت جادو
آمریکا: نیویورک، ساختمان وولورث، کنگره جادوگری آمریکا
فرانسه: پاریس، کاخ د فورستمبرگ، وزارت جادوی فرانسه

اهداف

محافظت از دنیای جادوگری در برابر هنرهای تاریک

دشمنان

جادوگران تاریکی
گلرت گریندلوالد
لرد ولدمورت

اروور (Auror) یک جادوگر آموزش دیده است که به عنوان یک مقام رسمی اجرایی قانون در دولت‌های جادوگری فعالیت می‌کند. آموزش‌های اروور بسیار دشوار و فشرده است و از این رو تعداد کمی متقاضی واجد شرایط وجود دارد. اروورهای کشورهای مختلف به وضعیت‌های مختلف پرریسک رسیدگی می‌کنند. حوزه‌های مسئولیت آن‌ها بسته به نوع تهدیدهایی که برای آن آماده شده‌اند و آموزش‌های جادویی که قبلا دیده‌اند کاملا متفاوت است.

با این حال در ایالات متحده ظاهرا آن‌ها در برابر هر جنایتکاری که تهدید قابل توجهی باشد، مقابله می‌کنند. آن‌ها در کار خود از تعدادی ابزار و وسایل جادویی مانند نقشه مقیاس هکس و نقشه تخلفات اجرای جادو استفاده می‌کنند تا اقدامات غیرقانونی را ردگیری کنند و جلوی استفاده از جادوهای پر زرق و برق که تهدیدی برای اساسنامه بین‌المللی اختفای جادوگری است را بگیرند. همچنین اروورهای آمریکا برخلاف همتایان انگلیسی خود، برای حفظ صلح به چندین شاخه تقسیم شده‌اند و در نقاطی از آمریکای شمالی بخش شده‌اند، در حالی که اروورهای بریتانیا در یک دفتر مشترک فعالیت دارند.

در واقع اروورها در دنیای جادویی همان پلیس‌ها و نظامیان در دنیای غیرجادویی هستند.

از سال ۲۰۰۷ رئیس دفتر اروور انگلیس هری پاتر بود، اما او در سال ۲۰۱۹ این جایگاه را ترک کرد و رئیس بخش اجرای قانون جادویی شد.