بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارباب مرگ

اشتراک‌گذاری
ارباب مرگ
سه یادگار مرگ، لازمه‌ی عنوان «ارباب مرگ»

ارباب مرگ (Master of Death - همچنین شناخته شده با عنوان فاتح مرگ، پیروز مرگ و موارد دیگر) کسی است که هر سه یادگار مرگ افسانه‌ای یعنی چوبدستی ارشد، سنگ رستاخیز و شنل نامرئی را در اختیار داشته باشد. در حالی که به طور کلی تصور می‌شود که تبدیل شدن به یک ارباب مرگ به معنای دستیابی به جاودانگی است، اما به گفته آلبوس دامبلدور و هری پاتر، یک ارباب مرگ حقیقی می‌پذیرد که مرگ اجتناب ناپذیر است و چیزهایی بدتر از مرگ وجود دارد.

اربابان مرگ شناخته شده

صفحات دیگر