بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آینه اریسد

اشتراک‌گذاری

آینه اریسد

Mirror of Erised

آینه اریسد - هری پاتر

مکان

سیاه‌چال، اتاق نیازمندی، قلعه هاگوارتز

زمان ساخت

پیش از ۱۸۹۱

کاربرد

مشاهده عمیق‌ترین خواسته فرد

مالک

مدرسه هاگوارتز

آینه اریسد (Mirror of Erised) یک آینه جادویی بود که به گفته‌ی آلبوس دامبلدور «عمیق‌ترین و فرومانده‌ترین خواسته قلب‌های ما» را نشان می‌داد. واژه اریسد در واقع برعکس واژه Desire به معنای «میل» است، که گویی در آینه منعکس شده است. خوشبخت‌ترین و راضی‌ترین فرد جهان اگر به آینه نگاه کند، بازتابی از خودش را می‌بیند، چرا که او هیچ کس و چیزی بیش از این را آرزو ندارند که آینه بتواند به او نشان دهد. با این حال ذات طبیعی انسان همیشه خواستار چیزی بزرگتر از خودش است.

نوشته‌ای بر روی قاب این آینه حک شده است که در ظاهر به زبانی بیگانه و احتمالا مرده است، اما اگر کسی از نزدیک به آن نگاه کند وارونه نوشته شده است: «من چهره شما را نشان نمی‌دهم بلکه خواسته قلبتان را نشان می‌دهم». برای خواندن این عبارت (ehru oyt ube cafru oyt on wohsi) فاصله‌ها نیز باید مرتب‌سازی شوند.

میل‌های شناخته شده

  • آلبوس دامبلدور (۱۹۹۱): یک جفت جوراب ضخیم پشمی سفید. با این حال این خواسته‌ی ساده دامبلدور احتمالا به این خاطر بوده که هری از استفاده بیشتر آینه منصرف شود.
  • آلبوس دامبلدور (۱۹۹۱-۱۹۹۷): زنده و خوشحال بودن خانواده‌اش، زنده بودن و استفاده درست از جادو توسط آریانا، صلح آبرفورث با او.
  • هری پاتر (۱۹۹۱): پدر و مادرش
  • هری پاتر (۱۹۹۲): دست دادن با آلبوس دامبلدور بعد از پیروزی جام گروه‌های هاگوارتز، خودش در حال نگه داشتن سنگ جادو
  • هرماینی گرنجر (۱۹۹۷): لرد ورلدمورت شکست‌خورده و مرده، رابطه عاشقانه با رون ویزلی
  • رون ویزلی (۱۹۹۱): خودش به عنوان کاپیتان کوییدیچ و هد بوی، جدا ایستادن از برادرانش و بهتر بودن از همه‌ی آن‌ها
  • کوییرینوس کویرل (۱۹۹۲): خودش در حال ارائه کردن سنگ جادو به اربابش، لرد ورلدمورت
  • لرد ولدمورت (۱۹۹۷-۱۹۹۸): خودش قدرتمندتر از هرکس، جاودانه، و غیرقابل توقف توسط هری پاتر
صفحات دیگر