ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آزکابان

اشتراک‌گذاری

آزکابان

Azkaban

آزکابان - هری پاتر

مکان

جزیره‌ای در دریای شمالی

ساکنان

زندانیان وزارت جادو
دیمنتورها (تا ۱۹۹۸)

وابسته به

وزارت جادوی بریتانیا

آزکابان (Azkaban) قلعه‌ای در یک جزیره در وسط دریای شمالی است. این مکان در جامعه جادویی بریتانیا به عنوان یک زندان برای مجرمان عمل می‌کند. آزکابان در قرن پانزدهم ساخته شد و از سال ۱۷۱۸ به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار گرفت. این مکان با استفاده از افسون‌هایی خاص از دنیای ماگل پنهان شده و غیرقابل کشف است.

از زمان سفر الدریچ دیگوری در دهه ۱۷۳۰ یا ۱۷۴۰، قبرستانی در این جزیره ایجاد شده تا کسانی که در زندان می‌میرند در آنجا به خاک سپرده شوند. بیشتر زندانیان داخل آزکابان با ناامیدی و با از دست دادن اراده زندگی می‌میرند. این موضوع ناشی از حضور نگهبانان دیمنتور در این جزیره است. دیمنتورها شادی و خوشبختی افراد را تخلیه می‌کنند و آن‌ها را با بدترین خاطرات خود رها می‌کنند. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض این موارد اغلب باعث جنون و حتی مرگ می‌شود.

زندان‌های جادوگری دیگر مانند نورمنگارد (که توسط گلرت گریندل‌والد ساخته شد و سرانجام محل حبس خودش شد) وجود دارند، اما آزکابان تنها قلعه‌ی شناخته شده است که به صورت رسمی به عنوان محلی برای نگهداری جادوگران جنایتکار استفاده می‌شود.

زندانیان برجسته

صفحات دیگر