بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آبسکیوریل

اشتراک‌گذاری
آبسکیوریل
دگرگونی کریدنس بربون به فرم آبسکیورس خود

آبسکوریل (Obscurial) جادوگری جوان است که با سرکوب نیروی جادویی خود از طریق سوء استفاده‌ی روانی یا جسمی، یک نیروی جادویی انگلی تاریک به نام آبسکیورس (Obscurus) را در خود توسعه داده است.

به گفته دامبلدور، ممکن است یک آبسکیوریل احساس بیزاری خود را که باعث ایجاد آبسکیورس در او شده، با یک احساس تعلق جایگزین کند و از این طریق درمان شود.

آبسکیوریل‌های شناخته شده

  • دختر سودانی: یک دختر جوان که به خاطر نمایش توانایی‌های جادویی توسط روستایش مورد آزار قرار گرفت.
  • کریدنس بربون: به طور مرتب توسط مادرخوانده‌اش مری لو بربون مورد ضرب و شتم و سوء استفاده روانی قرار گرفت، چرا که مادرخوانده‌اش از جادو بیزار بود. او سرانجام توسط آبسکیورس خود بلعیده شد و طی یک هیاهو بخش‌های بزرگی از نیویورک را تخریب کرد.
صفحات دیگر