ویکی هایکیو

شوایدن آدلرز

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
واکاتوشی اوشیجیما .

واکاتوشی اوشیجیما

واکاتوشی اوشیجیما (Wakatoshi Ushijima) قبلا یک دانش آموز سال-سومی در آکادمی شیراتوریزاوا بود که به عنوان کاپیتان و ایس تیم والیبال این آکادمی بازی می‌کرد. او ایس شماره یک استان میاگی بود و به همراه ساکوسا و کیریو در بین سه ایس برتر کشور قرار داشت. اوشیجیما بعد از فارغ‌التحصیل شدن به عضویت تیم شوایدن […]

کورای هوشیومی .

کورای هوشیومی

کورای هوشیومی (Kōrai Hoshiumi) قبلا یک دانش آموز سال-دومی در دبیرستان کامومدای بود که در تیم والیبال این دبیرستان به عنوان ایس بازی می‌کرد. او یک بازیکن بسیار ماهر است که به کمپ تمرینی جوانان ژاپن نیز دعوت شده است. از سال ۲۰۱۸ او عضوی از تیم شوایدن آدلرز است، که یک تیم حرفه‌ای در […]