ویکی هایکیو

دبیرستان دیت تک

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
کانجی کوگانگاوا .  - هایکیو

کانجی کوگانگاوا

کانجی کوگانگاوا (Kanji Koganegawa) قبلا یک دانش آموز سال-اولی در دبیرستان دیت تک بود که به عنوان پاسور تیم دیت تیم بازی می‌کرد. او از سال ۲۰۱۸ کارمند یک شرکت تولیدکننده خودرو است و همین طور به عنوان پاسور در تیم دسته ۲ سندای فراگز در میاگی بازی می‌کند. آمار و ارقام [tmplt] json || […]
تاکانوبو آئونه .  - هایکیو

تاکانوبو آئونه

تاکانوبو آئونه (Takanobu Aone) قبلا یک دانش آموز سال-دومی در دبیرستان دیت تک بود که به عنوان مدافع میانی و ستونی اصلی دفاعی تیم دیت تیم که به «دیوار آهنی» معروف است بازی می‌کرد. او از سال ۲۰۱۸ یک کارگر ساختمانی و همین طور مدافع میانی تیم وی‌سی دیت در میاگی است. پیش‌زمینه یک ماه […]
کنجی فوتاکوچی .  - هایکیو

کنجی فوتاکوچی

کنجی فوتاکوچی (Kenji Futakuchi) قبلا یک دانش آموز سال-دومی در دبیرستان دیت تک بود که به عنوان اسپکر بال و ایس تیم دیت تیم بازی می‌کرد. او از سال ۲۰۱۸ کارمند یک شرکت انرژی است و همین طور به عنوان آبشارزن قدرتی در تیم وی‌سی دیت در میاگی بازی می‌کند. پیش‌زمینه فوتاکوچی به همراه آئونه […]
یاسوشی کاماساکی .  - هایکیو

یاسوشی کاماساکی

یاسوشی کاماساکی (Yasushi Kamasaki) کاپیتان دوم سابق باشگاه والیبال دبیرستان دیت تک است. او در سال ۲۰۲۱ در زمینه تودوزی فعالیت می‌کند. آمار و ارقام [tmplt] json || obj :: {"type":"chart","chart-type":"bar-horizontal","data":["5","2","4","2","2","4"],"labels":["قدرت","پرش","استقامت","حس بازی","تکنیک","سرعت"],"title":"دبیرستان","max":"5"} [/tmplt]