ویکی هایکیو

دسته‌بندی نشده

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.

فهرست مسابقات

این صفحه حاوی فهرستی از مسابقات رسمی والیبال در مجموعه هایکیو!! است. مسابقات رسمی تورنمنت اینترهای (میان دبیرستانی) – ۲۰۱۲ انتخابی استان میاگی مرحله ۱: دبیرستان کاراسونو در برابر دبیرستان توکونامی | نتیجه ۲:۰ کاراسونو دبیرستان دیت تک در برابر دبیرستان ساکوراشیتا | نتیجه ۲:۰ دیت تک دبیرستان اوگیمینامی در برابر آکادمی سنسکی | نتیجه […]