ویکی هایکیو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دبیرستان کامومدای

اشتراک‌گذاری

دبیرستان کامومدای

Kamomedai High School

دبیرستان کامومدای - هایکیو

مربی

ارون مورفی

کاپیتان

آیکیچی سووا

دبیرستان کامومدای (Kamomedai High) دبیرستانی واقع در استان ناگانو است.

باشگاه والیبال

تیم والیبال کامومدای تیمی متمرکز روی سه اصل است: سرویس زدن، بلاک کردن، و ثبات روانی. از شش بازیکن این تیم، پنج تای آن‌ها از سرویس پرشی یا سرویس موجی استفاده می‌کنند.بلاک کردن آن‌ها در سطح ملی بهترین است و اوکای آن را به بهترین نسخه‌ی دیت تک تشبیه کرده است. این تیم به مانند دیت تک در بازی خوانی تخصص دارند.

بزرگ‌ترین نیروی کامومدای، مربی آن‌ها ارون مورفی است که از لحاظ روانی آن‌ها را تقویت می‌کند. وضعیت روانی و کیفیت بازی آن‌ها در اثر شرایط بازی نزول نمی‌کند، و اقدامات حریفانشان حتی پس از از دست دادن ست روی آن‌ها تاثیرگذار نیست. در این مورد مورفی آن‌ها را به مرغ‌های دریایی تشبیه می‌کند که در هر شرایطی پرواز می‌کنند.

شناخته شده‌ترین بازیکنان تیم سال-دومی‌ها هستند: کورای هوشیومی، ساچیرو هیروگامی، و گائو هاکوبا. هوشیومی با لقب «غول کوچک» شناخته می‌شود و ایس تیم است، که به خاطر پرش‌های شگفت‌انگیز و مهارت در نبردهای هوایی شناخته می‌شود. هیروگامی که با لقب «هیروگامی استوار» شناخته می‌شود بلاکر بنیادی تیم است که هرگز در برابر طعمه‌ها سقوط نکرده و برای مهارتش در بازی خوانی شناخته می‌شود. هاکوبا علی‌رغم تجربه‌ی پایینی که دارد اما یک بازیکن سر به فلک کشیده ۶ فوت و ۸ اینچی است که در هر دوی موارد هجومی و تدافعی بسیار مناسب است.

اعضای تیم کامومدای

  • ارون مورفی - مربی

بازیکنان

  • آیکیچی سووا - پاسور / کاپیتان
  • ایزورو نوزاوا - بال اسپکر / آبشارزن قدرتی
  • کورای هوشیومی - بال اسپکر / آبشارزن قدرتی / ایس
  • ساچیرو هیروگامی - مدافع میانی
  • ایسائو نوریکورا - بال اسپکر / آبشارزن قدرتی
  • کازویوشی بسشو - مدافع میانی
  • گائو هاکوبا - بال اسپکر / آبشارزن قدرتی
  • لیام توکورا - پاسور
  • کیچیرو کانبایاشی - لیبرو
صفحات دیگر