ویکی هایکیو

دبیرستان کاراسونو

اشتراک‌گذاری

دبیرستان کاراسونو

Karasuno High

دبیرستان کاراسونو - هایکیو

کاپیتان

دایچی ساوامورا
یوی میچیمیا

سرپرست

کیوکو شیمیزو
هیتوکا یاچی

مربی

کیشین اوکای
ایکی اوکای (قبلا)

دبیرستان کاراسونو (Karasuno High) دبیرستانی واقع در استان میاگی است.

باشگاه والیبال

باشگاه والیبال پسران مدرسه در سال‌های دور تاسیس شد و اغلب به خاطر نام این مدرسه با عنوان کلاغ‌ها شناخته می‌شوند. روی بنر این باشگاه نوشته شده «رفتن به آسمان‌ها» که اشاره‌ای به کلاغ‌ها نیز دارد. گفته شده است که مربی اوکای در دوران باشکوه کاراسونو یک دسته کلاغ وحشی داشته است.

کاراسونو به عنوان قدرت سابق میاگی، در مسابقات ملی اسپرینگ های نُه بار نماینده این استان بوده است. این تیم در یکی از این مقاطع تحت هدایت مربی اوکای و تنما اودای که همچنین با نام «غول کوچک» شناخته می‌شود بود. با این حال کاراسونو بعد از موفقیت‌های ابتدایی شکست خورد و از همین رو عنوان تحقیرآمیز «قهرمان‌های سقوط کرده» و «کلاغ‌های بدون بال» به آن داده شد. تا پنج سال بعد از این اتفاق این تیم موفق به دستیابی به بازی‌های ملی نشد.

کاراسونو برای مدتی به خاطر بستری شدن اوکای در بیمارستان مربی نداشت. در این مقطع دایچی ساوامورا هم وظیفه‌ی کاپیتانی و هم مربی‌گری را بر عهده داشت، تا این که نوه‌ی اوکای یعنی کیشین اوکای به مربی جدید آن‌ها تبدیل شد. سرپرست‌های تیم شامل کیوکو شیمیزو، یک سال-سومی، و هیتوکا یاچی، یک سال-اولی هستند.

ترکیب اصلی بازیکنان تیم متشکل از دایچی ساوامورا، آساهی آزومانه، ریونوسوکه تاناکا، یو نیشینویا، شویو هیناتا، توبیو کاگیاما، و کی تسوکیشیما هستند.

رقیبان اصلی کاراسونو در استان میاگی دبیرستان اوباجوسای، دبیرستان دیت تک، و آکادمی شیراتوریزاوا هستند. رقیب «مقدر شده» این باشگاه دبیرستان نکوما است که کاراسانو همیشه از آن شکست می‌خورد. به دلیل ظواهر حیوانی آن‌ها (گربه و کلاغ) که معمولا در کنار زباله‌ها هستند، به مسابقات آن‌ها «نبرد در زباله‌دانی» گفته می‌شود. (در انیمه «مسابقات آشغال‌دانی» گفته می‌شود.)

ویژگی مهم کاراسونو قدرت هجومی آن در حملات سریع و زمان‌بندی شده است.

اعضای تیم کاراسونو

  • ایکی اوکای - مربی، فارغ‌التحصیل شده (بازنشسته)
  • کیشین اوکای - مربی، فارغ‌التحصیل شده
  • ایتتسو تاکدا - مشاور، معلم
  • کیوکو شیمیزو - سرپرست، سال سوم
  • هیتوکا یاچی - سرپرست، سال اول
صفحات دیگر