ویکی هایکیو

دبیرستان دیت تک

اشتراک‌گذاری

دبیرستان دیت تک

Date Tech High

دبیرستان دیت تک - هایکیو

کاپیتان

کانامه مونیوا / کنجی فوتاکوچی

سرپرست

مای نامتسو

مربی

تاکورو اویواکه

دبیرستان دیت تک (Date Tech High) دبیرستانی در استان میاگی است.

باشگاه والیبال

باشگاه والیبال پسران دبیرستان دیت تک به خاطر دفاع استثنایی و بازیکنان بلند قد شناخته می‌شوند. این تیم بالاترین نرخ بلاک کردن را در استان خود دارد و به «دیوار آهنی» معروف است. مطابق به همین نام روی بنر تیم عبارت «دیوار آهنی دیت» نوشته شده است.

تیم دیت تک در بلاک کردن از شیفت دسته‌ای استفاده می‌کند، به این صورت که تمام سه مدافع در مرکز میدان جمع می‌شوند و موضع می‌گیرند. بلاکرها با هم به بلاک کردن اسپک‌های حریفان اقدام می‌کنند. نقطه ضعفی که در شیفت دسته‌ای وجود دارد سخت شدن دفاع در دو کناره زمین است. با این حال بلاکرهای دیت تک با مهارت بازی خوانی خود این ضعف را پوشش می‌دهند. این قابلیت «بازی خوانی دسته‌ای» نامیده می‌شود که اگر تمرین شده باشد و هماهنگی لازم را داشته باشد کاملا وحشتناک خواهد بود.

اعضای تیم دیت تک

 • تاکورو اویواکه – مربی
 • مای نامتسو – سرپرست

بازیکنان

مسابقات مقدماتی میان-دبیرستانی ۲۰۱۲

 • یاسوشی کاماساکی – کاپیتان دوم / مدافع میانی
 • کانامه مونیوا – کاپیتان / پاسور
 • تاکهیتو ساسایا – بال اسپکر / آبشارزن قدرتی
 • کنجی فوتاکوچی – بال اسپکر / آبشارزن قدرتی
 • تاکانوبو آئونه – مدافع میانی
 • یوتاکا اوبارا – بال اسپکر / آبشارزن قدرتی
 • کووکه ساکونامی – لیبرو

مسابقات مقدماتی اسپرینگ ۲۰۱۲

 • تاکانوبو آئونه – مدافع میانی
 • کنجی فوتاکوچی – کاپیتان / بال اسپکر / آبشارزن قدرتی / ایس
 • یوتاکا اوبارا – بال اسپکر / آبشارزن قدرتی
 • کانجی کوگانگاوا – پاسور
 • تارو اوناگاوا – بال اسپکر / آبشارزن قدرتی
 • جینگو فوکایگه – مدافع میانی
 • کوسوکه ساکونامی – لیبرو