ویکی هایکیو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آکادمی فوکورودانی

اشتراک‌گذاری

آکادمی فوکورودانی

Fukurodani Academy

آکادمی فوکورودانی - هایکیو

کاپیتان

کوتارو بوکوتو

سرپرست

یوکیه شیروفوکو
کائوری سوزومندا

مربی 

تاکیوکی یامیجی

آکادمی فوکورودانی (Fukurōdani Academy) دبیرستانی در توکیو است.

تیم والیبال

تیم والیبال پسران این دبیرستان در حال حاضر جزو چهار تیم برتر توکیو و ایس این تیم بوکوتو، یکی از پنج ایس در کشور است که فاصله‌ی اندکی تا سه ایس برتر دارد. علاوه بر این تیم  فوکورودانی در سال‌های اخیر، هر سه سال به مسابقات ملی راه یافته است. در مسابقات ملی اسپرینگ سال ۲۰۱۳ آن‌ها نایب قهمران شدند و در فینال به تیم ایچیبیاشی باختند.

تیم  فوکورودانی همچنین عضو گروه آکادمی فوکورودانی است که از تیم‌های منطقه کانتو تشکیل شده است. مدرسه‌های این منطقه برای سال‌ها کمپ‌های تمرینی تابستانی برگزار کرده‌اند و مسابقاتی تمرینی را با یکدیگر داشته‌اند.

نماد رسمی این مدرسه یک جغد است که با نام و ظاهر بوکوتو مرتبط است.

اعضای تیم  فوکورودانی

 • تاکیوکی یامیجی - مربی
 • یوکیه شیروفوکو - سرپرست
 • کائوری سوزومدا - سرپرست

بازیکنان

 • تاتسوکی واشیو - مدافع میانی
 • یاماتو ساروکوی - بال اسپکر / آبشارزن قدرتی
 • کوتارو بوکوتو - کاپیتان / بال اسپکر / آبشارزن قدرتی / ایس
 • کیجی آکاشی - کاپیتان دوم / پاسور
 • آکینوری کونوها - بال اسپکر / آبشارزن قدرتی
 • شویچی آناهوری - پاسور
 • هاروکی کومی - لیبرو
 • واتارو اواگا - مدافع میانی
صفحات دیگر