ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رویدادها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
راگناروک .  - God of War

راگناروک

راگناروک (Ragnarök) یا گرگ و میش خدایان رویداد بزرگی است که اولین بار توسط یک یوتون به نام گروا پیش‌گویی شد. بر اساس این پیش‌گویی در جنگی عظیم، بسیاری از خدایان از جمله اودین و ثور نابود می‌شوند و دنیا با غوطه‌ور شدن در آب تجدید حیات می‌کند. کریتوس و آترئوس نیز به عنوان مرکز همه چیز […]
فیمبول‌وینتر .  - God of War

فیمبول‌وینتر

فیمبول‌وینتر (Fimbulwinter) یک زمستان پیش‌گویی شده در میدگارد است که قملروهای مختلف از جمله سوارتالف‌هایم، واناهایم، آلف‌هایم و احتمالا قلمروهای دیگری را تحت تاثیر قرار داد. این زمستان به مدت سه سال طول کشید و همراه با برف و کولاک سنگینی همراه بود که نشان‌دهنده‌ی رخداد راگناروک و نابودی تمام نه قلمرو بود. در مجموعه خدای […]
چرخه‌ی پدرکشی .  - God of War

چرخه‌ی پدرکشی

مرگ قریب‌الوقوع زئوس و محقق شدن چرخه چرخه‌ی پدرکشی (The Cycle of Patricide) الگویی از رویدادهای تکرارشونده و شرورانه است که سرانجام منجر می‌شود تا پسر یک خدا اقدام به کشتن پدرش بکند و این موضوع ادامه پیدا می‌کند. همچنین این رویداد با نام چرخه‌ی انتقام یا به طور خلاصه چرخه شناخته می‌شود. اسطوره‌شناسی یونان […]
جنگ آسیر-ونیر .  - God of War

جنگ آسیر-ونیر

جنگ آسیر-ونیر که همچنین با نام اولین جنگ بزرگ یا جنگ طولانی شناخته می‌شود، نبردی میان خدایان آسیر و ونیر بود که سال‌ها قبل از رویدادهای مجموعه خدای جنگ در گرفت. اسطوره‌شناسی نورس فریا ایزدبانوی عشق و باروری ونیرها، تحت نام جدید «هید» (به معنی «درخشان») به آسگارد، سرزمین آسیرها رسید. آسیرها کاملاً تحت تأثیر […]