ویکی خدای دبیرستان

۶۶۶:سیتن

اشتراک‌گذاری

۶۶۶:سیتن

666:Satan

۶۶۶:سیتن - خدای دبیرستان

نام مستعار

روانی
بچه سفید
پادشاه خدایان
قهرمان خدایان
ستاره رو به صعود
قوی‌ترین فرد در جهان

سن

ناشناخته

نژاد

جنسیت

مذکر

سبک

تکنیک و قابلیت تقلید

پیشه

ارباب اولین قلمروی آسمانی (قبلا)

وابسته به

اولین نمایش

چپتر ۲۷۱ (وبتون)

۶۶۶:سیتن (666:Satan) یکی از خدایان قلمرو آسمانی است که به واسطه باز شدن دروازه‌ای توسط اولتیو آر به قلمروی انسانی آمد. او با غلبه بر بعل‌اذلباب به ارباب اولین قلمروی آسمانی تبدیل شد. او ظاهرا در مورد جین موری بسیار کنجکاو است، زیرا به گفته‌ی  بعل‌اذلباب توجه زیادی به او دارد.

توانایی‌ها

۶۶۶:سیتن یک خدای بسیار قدرتمند است. این موضوع در زمان مبارزه برابر او با هان دائه‌وی که امپراتوری جید شده بود مشهود بود، و این در حالی بود که زئوس، پوزیدون، هادس، هرا و آتنا به راحتی توسط هان دائه‌وی شکست خوردند. او همچنین قادر است به طور برابر با جین موری که ارباب آسمان ششم و هفتم شده بود مبارزه کند و  بعل‌اذلباب، میکائیل، اوریل و  گارودا را به تنهایی شکست دهد. جین اظهار کرده است که ۶۶۶:سیتن قوی‌ترین حریفی بوده است که تاکنون با او روبرو شده است.

 • خواندن ذهن: دائه‌وی هنگام مبارزه با سیتن اظهار داشت كه او ذهنش را می‌خواند تا فنون رزمی موری و خودش را فرا بگیرد.
 • قدرت فرا انسانی
 • سرعت و واکنش فرا انسانی
 • پایداری فرا انسانی
 • انعطاف فرا انسانی
 • جذب نور و حرارت: سیتن می‌تواند با استفاده از شاخ‌هایش نور و گرمای پیرامون خود را جذب کند و قدرت خود را افزایش داد.
 • جان یدکی: شاخ‌های او نشان دهنده دو «جان» او است. او می‌تواند بخشی از جان خود را فدا کند تا از یک تکنیک کشنده‌ی قطعی جان سالم به در ببرد. همانطور که او این کار را در مقابل ضربه مرگبار جین موری انجام داد.
 • تکنیک و قابلیت تقلید
  • دستکاری جاذبه

مرحله دوم

۶۶۶:سیتن

سیتن همانند سایر اربابان قلمروی آسمانی قادر است وارد مرحله دوم شود که خودش آن را بال‌های رهاشده می‌نامد. در این فرم، او دو بال غول‌پیکر در پشت خود دارد که شبیه به بال خفاش است.

 • جذب نور و حرارت تقویت‌یافته: علاوه بر شاخ‌ها، بال‌های او نیز عملکردی مشابه برای جذب نیرو از نور و گرما پیدا می‌کنند که این موضوع توانایی او را بیشتر می‌کند.
 • سرعت تقویت‌یافته
 • قدرت تقویت‌یافته
 • تحمل تقویت‌یافته
 • بازسازی

مرحله سوم

۶۶۶:سیتن

سیتن به مانند بسیاری از اربابان ملکوت آسمانی می‌تواند وارد حالت سوم شود. در این فرم قد او بلندتر شده و موهایش رشد پیدا می‌کند. بال‌های او نیز آتشین ساخته شده و ناخن‌هایش مانند پنجه ها بلند می‌شوند. لباس او نیز تغییر جزئی دارد.

 • جذب نور و حرارت تقویت‌یافته: در این حالت توانایی او در جذب نور و گرما بیشتر می‌شود تا حدی که او می‌تواند به زور این نیرو را از محیط بگیرد. او نشان داد که توانایی جذب تمام تاج خورشیدی را دارد.