ویکی خدای دبیرستان

یو میرا

اشتراک‌گذاری

یو میرا

Yu Mira

یو میرا - خدای دبیرستان

سن

۱۷
۳۴ (۱۷ سال بعد از راگناروک)

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

سبک

سبک شمشیر نور مهتاب
سبک هالیانگ

سطح

۲۸

چاریوک

یئو-پو بونگ-سئون
طمع اصلی

HP

۱۲۰۰۰

GP

۱۴۲

پیشه

شرکت‌کننده در GOH
بیست و هشتمین رهبر شورای ملی بی‌خانمان‌ها
امپراتور جید (جناح سانگ من-دوک)
رهبر نئو نوکس

وابسته به

نئو نوکس
شش
تیم پایتخت
تیم کره

بستگان

هان دائه‌وی (همسر)
یو دئوک-چون (عمو)
یو سو-می (دخترعمو)

صداگذار

آیاکا اوهاشی

یو میرا (Yu Mira) یکی از سه شخصیت قهرمان مجموعه خدای دبیرستان است. او بیست و پنجمین استاد شمشیرزنی سبک نور مهتاب است. او برای شرکت در مسابقات خدای دبیرستان دعوت‌نامه دریافت کرد. در هنگام این مسابقات جهانی و رویداد راگناروک، او چاریوک طمع اصلی را دریافت کرد و از طریق آن، اولتیو آر قدرت فیزیکی اوکوانگ را (که قبلا دزدیده بود) به میرا واگذار کرد. به خاطر همین موضوع، سانگ ماندوک او را به عنوان جانشین امپراتور جید می‌شناخت. علاوه بر این، او همچنین یک گنجینه ملی را از سئو هان-ریانگ، بیست و هفتمین رهبر شورای ملی بی‌خانمان‌ها دریافت کرد و توسط پنج «خانواده» انتخاب شد تا رهبر بیست و هشتم باشد.

۱۷ سال پس از راگناروک، او یکی از اعضای شش و رهبر نئو نوکس بود، سازمانی که از ادغام شورای ملی بی‌خانمان‌ها و جناح سانگ ماندوک از نوکس شکل گرفته بود.

تاریخچه

هنگامی که یو میرا بچه بود، او دوره‌ای توسط پدرش هنر شمشیرزنی نور مهتاب قبیله یو را آموزش دید، تا این که پدرش سرانجام دیوانه شد که این موضوع ناشی از وسواس شدید او نسبت به شمشیر یئو-پو بونگ-سئون بود. این موضوع باعث غافل شدن او از خانواده‌اش شد و در نتیجه خانواده یو به فقر درآمد.

پدر میرا در بستر مرگ شمشیر خود را به دخترش داد و به او گفت که شمشیر مهتاب را احیا کند. پس از آن میرا با عمویش، یو دیوک-چون و دخترعمویش، یو سو-می زندگی کرد. سال‌ها بعد، وقتی میرا بزرگ شد او در تلاش بود تا برای احیای شمشیر مهتاب، پسری مناسب را پیدا کند تا در این مسیر کمکش کند، هر چند که او این کار را با یک فرآیند آزمون و خطا انجا می‌داد.

توانایی‌ها

یو می-را بیست و پنجمین استاد شمشیرزنی مهتاب است و می‌تواند بدون هیچ مشکلی به راحتی مبارزان معمولی را شکست دهد. او در مسابقات G.O.H در شهر خود پس از جین موری و هان دائه‌وی مقام سوم را به خود اختصاص داد. پس از مسابقات ناحیه پایتخت، او از طریق جاج آر اطلاعات بیشتری در مورد چاریوک و استفاده از آن آموخت.

۱۱۷ سال پس از راگناروک، مهارت‌ها و توانایی‌های او به حدی افزایش یافت که به عنوان عضوی از شش شناخته شد و لقب جادوگر غرب به او داده شد. او به راحتی یکی از قدرتمندترین قاضی‌های قدیمی را نصف کرد. او پس از تجهیز شدن به شمشیر تاتاگاتا و استفاده از آن در کنار شمشیرزنی خود از نیروی ویرانگری برخوردار شد.

  • تحمل فرا انسانی
  • چابکی و سرعت فرا انسانی
  • قدرت فرا انسانی
  • استاد شمشیرزنی

چاریوک

یئو-پو بونگ-سئون:

  • فالچن
  • تقویت فیزیکی
  • اسب سرخ

طمع اصلی: اولتیو آر «ردی از حیات خود» یعنی طمع اصلی را در یو میرا نهاد. این موضوع باعث شد تا شمشیر تاتاگاتا، میرا را به عنوان صاحبش بشناسد.

  • بدن پادشاه: یو می-را از طریق طمع اصلی این بدن را از آر دریافت کرد. وجود این قدرت در درون او باعث شد تا سانگ ماندوک و کلاغ‌های صبح او را به عنوان امپراطور جید خود بشناسند. علاوه بر این او به دلیل داشتن بدن پادشاه از مهارت‌های جسمی بالایی برخوردار شد و قادر شد اثرات نیروهای طبیعی بر خود را بی‌اثر کند که این موضوع باعث برتری بیشتر او نسبت به هان دائهوی می‌شد. او بعدها بخشی از این بدن را برای احیای دائه‌وی به او منتقل کرد و از همین رو قدرتش با کاهش روبرو شد.

دستکاری نیروی بنیادی

پس از آن که آر قدرت جسمی پادشاه را به یو میرا داد، او قادر به دستکاری نیروی بنیادی شد. این شامل دستکاری چهار نیروی اساسی حاکم بر جهان است یعنی نیروی گرانش، نیروی مغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و ضعیف است. او با این توانایی‌ها می‌تواند به کنترل اینرسی، اصطکاک، شتاب و کشش بپردازد.

  • دستکاری گرانش