ویکی خدای دبیرستان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

یویی

اشتراک‌گذاری

رویی جینگو

Ruyi Jingu

یویی - خدای دبیرستان

نام دیگر

عصا
نیویبو
رویی بنگ

دسته‌بندی

سلاح
عصای بو

ریشه

اسطوره‌شناسی چینی

کاربران

میمون پادشاه
هوی موری (کپی و اصلی)
جونگ موری (قطعه‌ی شکسته)
دن موری (نیمه‌ی یویی)

قابلیت‌ها

تغییر وزن و اندازه
کلون‌سازی
شناوری

تکنیک

تکنیک‌های بو و نیزه
ضربات انرژی-بالا
کاربرد در هنرهای رزمی

اولین نمایش

چپتر ۱۰۸ (وبتون)

رویی جینگو (Ruyi Jingu) به اختصار یویی، یک سلاح مقدس است که توسط میمون پادشاه از نه پادشاه استفاده می‌شود. این عصا در کنار کینتو-اون و کدو، فرم‌های سلاح سه خدا هستند.

بعد از راگناروک، یویی شکسته شد و به دو بخش تقسیم شد که یکی از بخش‌های آن در مرکز یک میدان نبرد در کره جای گرفت که امروز این مکان به دریا تبدیل شده است. بخش دیگر آن در اختیار جونگ موری قرار گرفت.

تاریخچه

رویی جینگو یک ستون سنگی بود که در کاخ پادشاه اژدها نگهداری می‌شد و هیچ کس قادر به جابجایی آن نبود. شاه میمون آن را از او اخاذی کرد.

وقتی اوریل سعی داشت یویی (جعلی) را بردارد، به راحتی قادر به این کار شد و گمان می‌کرد که وزن (واقعی) آن قرار است ۸۰ میلیون تن باشد. اما وقتی جین موری یویی واقعی را به اوریل تحویل داد، بلافاصله دستان او قطع شد.

قابلیت‌ها

رویی جینگو قادر است از فرمان صاحب خود پیروی کند و می‌تواند به شکل آنی هزاران فرشته و نفیلیم را بکشد. یک حمله عادی با این سلاح بسیاری از فرشتگان را به یک باره نابود کرد، و تائک را به دو نیم تقسیم کرد و یک سونامی بزرگ را ایجاد کرد. این عصا به شکل فریبنده‌ای سنگین است و به غیر از پادشاه میمون تعداد کمی از افراد قادر به برداشتن آن هستند.

  • تغییر اندازه
  • تغییر وزن
  • شناوری: یویی می‌توان با فاصله معینی از زمین در هوا شناور شود.
  • احضار شدن
  • کلون‌سازی: این عصا قادر به کپی کردن نسخه‌ای از خود است با این حال این نسخه کلون ضعیف‌تر از نسخه اصلی است و به راحتی با شمشیر تاتاگاتا قابل شکستن است.
  • پایداری تقویت‌یافته
  • تلپورت شدن: این سلاح با فرمان پادشاه میمون قادر به بازگشت به محل حضور این پادشاه است.
صفحات دیگر