بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گندو-وون

اشتراک‌گذاری

گندو-وون

Geundoowun

گندو-وون - خدای دبیرستان

نام‌های دیگر

کینتو-اون
کینتو-نیمبوس
نیمبوس پرنده

دسته‌بندی

سلاح
حمل و نقل
ابر

ریشه

اسطوره‌شناسی چینی

کاربران

میمون پادشاه
هوی موری (کپی)
جونگ موری

اولین نمایش

چپتر ۱۰۹ (وبتون)

کیتو-اون/گندو-وون (Geundoowun) ابری است که میمون پادشاه می‌تواند آن را از هر جای زمین فرا بخواند. این ابر در کنار یویی و کدو، فرم‌های سلاح سه خدا هستند.

قابلیت‌ها

این ابر زنده و قادر به کنترل آب و هوا است و همچنین به منظور حمل و نقل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  • درک‌کننده: این ابر می‌تواند ارباب خود را انتخاب کند.
  • آتموکینسیس (دستکاری آب و هوا): این ابر به جین موری اجازه می‌دهد تا پدیده‌های آب و هوایی از جمله موارد زیر را دستکاری کند:
    • بادها
    • مه
    • رعد و برق
صفحات دیگر