ویکی خدای دبیرستان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گنجینه ملی

اشتراک‌گذاری

گنجینه‌های ملی (National Treasures) آیتم‌هایی از تاریخ بشر هستند که شهرت قابل توجهی دارند و برای قدرتی که دارند مورد طمع افراد قرار گرفته‌اند. این گنجینه‌ها هرکدام اراده‌ی خود را دارند و فردی را انتخاب می‌کنند که بیشتر از همه شایسته‌ی آن‌ها باشد. این گزینش را آزمون گواهی گنجینه ملی می‌نامند.

گنجینه ملی
گنجینه‌های ملی

انواع و ظاهر

گنجینه‌های ملی انواع مختلفی دارند و به همین ترتیب هرکدام ظاهر متفاوتی دارند. برخی از گنجینه‌ها حتی قادر به تغییر شکل خود هستند. این سلاح‌ها شامل شمشیر، چوب، چاقو، تفنگ، و حتی موشک‌انداز هستند. گنجینه‌های ملی می‌تواند توسط خدایان در قالب چاریوک و یا توسط صنعتگران ایجاد شود. مواردی که توسط خدایان داده می‌شود در واقع سلاح اصلی آنان نیست، اما یک استثنا وجود دارد که اگر وام‌گیرنده قدرت از نسل خدا بوده باشد می‌تواند اسلحه واقعی اجداد خود را احضار و مورد استفاده قرار دهد.

قابلیت‌ها

تمام گنجینه های‌ملی توانایی انتخاب مالک خود را دارند و توانایی‌هایی دیگری را نیز به همراه خود دارند. موارد زیر از توانایی‌های رایج آن‌ها هستند:

  • تلپورت کردن: گنجینه می‌تواند نزد کاربر خود تلپورت شود و محدودیتی در مورد مسافت وجود ندارد.
  • شناور بودن: سلاح با فرمان مالک می‌تواند به سمت او شناور شود.
  • تقویت حمله
  • تقویت چاریوک
صفحات دیگر