ویکی خدای دبیرستان

گانگ مانسوک

اشتراک‌گذاری

گانگ مانسوک

Gang Manseok

گانگ مانسوک - خدای دبیرستان

سن

۲۳
۴۰ (۱۷ سال بعد از راگناروک)

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

سبک

تکواندوی آی‌تی‌اف شمالی

سطح

۱۲

چاریوک

هیچ

پیشه

اوباش
شرکت‌کننده G.O.H

وابسته به

بال‌هائه

اولین نمایش

چپتر ۶ (وبتون)
قسمت ۱ (انیمه)

صداگذار

توموکازو سوگیتا

گانگ مانسوک (Gang Manseok) شرکت‌کننده‌ای در مسابقات G.O.H از ناحیه پایتخت بود. او یکی از برندگان احتمالی این مسابقات پنداشته می‌شد تا این که جین موری به خاطر خشونت زیاد در یکی از مسابقات او دخالت کرد و او را به طور کامل شکست داد. ۱۷ سال پس از راگناروک، او با پیروی از استادش به عضوی از سازمان ضد دولتی بال‌هائه تبدیل شد.

تاریخچه

مانسوک در کودکی همیشه شاهد پدرش خشن پدرش در مقابل ضعیف‌ها بود، اما وقتی شخصی قوی‌تری در برابر او قرار می‌گرفت، پدرش التماس بخشش می‌کرد. از این رو مانسوک از همان زمان التماس کردن را نشانه ضعف پنداشت.

بعدها مانسوک به یک اراذل و اوباش خیابانی تبدیل شد. روزی فردی که برای او کمین کرده بود باعث شد تا او سی هفته را در بیمارستان بستری شود. در حقیقت مانسوک قصد داشت جگال تائک را که فکر می‌کرد یک «بچه شهرستانی» از بوسان است را کتک بزند، اما این موضوع مشخص شد که تائک برای به چالش کشیدن او به سئول آمده بود. از این رو تائک باعث بستری شدن مانسوک شده بود و همچنین به تنها کسی تبدیل شده بود که مانسوک از او التماس کرده باشد. مانسوک در زمان حضورش در بیمارستان قصد داشت خودش را به خاطر این ناکامی بکشد اما شخصی مرموز در آنجا ظاهر شد و به پیشنهاد قدرتی را داد که او بتواند با آن بر دیگران غلبه کند. مانسوک یک سال را ناپدید شد و در این زمان تکواندوی شمالی ITF را آموخت. او که آماده گرفتن انتقام از تائک بود در دبیرستان بوسان حضور یافت و باعث مجروح شدن سیصد دانش آموز شد. پس از این اتفاق او را دستگیر شد و به زندان سئول فرستاده شد.

توانایی‌ها

مانسوک یک رقیب قدرتمندی در مسابقات G.O.H از ناحیه پایتخت است. او همچنین به عنوان یکی از سه امپراتور در کل کشور شناخته می‌شود. او دارای سطح ۱۲ بود و به راحتی قادر به غلبه بر گامدو شد. سبک هنرهای رزمی او تکواندوی شمالی آی‌تی‌اف است.

  • تحمل فرا انسانی
  • چابکی و سرعت فرا انسانی
  • قدرت فرا انسانی