ویکی خدای دبیرستان

کیم اونگنیو

اشتراک‌گذاری

کیم اونگنیو

Kim Ungnyeo

کیم اونگنیو - خدای دبیرستان

نژاد

انسان

سن

+۱۰۰۰

جنسیت

مونث

چاریوک

سه‌گانگی: خدایان باد، باران، و ابرها

HP

ناشناخته

GP

ناشناخته

پیشه

رئیس شش

وابسته به

بستگان

هوانونگ (معشوقه)

اولین نمایش

چپتر ۹۸ (وبتون)
قسمت ۶ (انیمه)

کیم اونگنیو (Kim Ungnyeo) عضو و بنیان‌گذار شش بود.

توانایی‌ها

اونگنیو یکی از اعضای شش بود و در جنگ بسیار ماهر بود. او به راحتی قادر به اسیر کردن ما بورا شد و حتی در برابر موری خسته، مشت‌هایی او به او زد که برای موری قابل دیدن نبود.

 • قدرت فرا انسانی
 • تحمل فرا انسانی
 • سرعت فرا انسانی
 • دانش آیین‌ها
  • دروازه بُعدی
  • تله‌پاتی بین-بعدی

چاریوک

سه‌گانه: خدایان باد، باران و ابرها: این‌ها خدایانی هستند که حوا با آنها قرارداد بست. قدرت این چاریوک به او اجازه می‌دهد تا پديده‌های مرتبط به هوا را دستکاری كند. او تا حدی قادر به دستکاری برق و ابرها است، چرا که او قادر شد از این طریق به طور موقت پادشاه را گرفتار کند و توانایی الكترومغناطیسی او را غیرفعال کند.

روش اصلی وام گرفتن قدرت: اونگنیو یکی از معدود افرادی است که به این چاریوک دسترسی دارد. او از طریق این چاریوک می‌تواند قدرت عظیمی را از خدایان بگیرد. بهای این قدرت پسرفت سن است، به معنی آن که هرچه او بیشتر از این قدرت استفاده کند جوانتر می‌شود. اگر او خیلی جوان شود (تا حد یک کودک) در این صورت دیگر نمی‌تواند از این قدرت خود استفاده کند.

 • تاب خوردن واقعیت: او می‌تواند آرزوها را برآورده کند و واقعیت را به اراده خود تغییر دهد.
  • التیام دادن: او قادر است صدمات را بهبود دهد و مثلا اندام‌های از دست رفته را برگرداند.
 • تقویت جادو: او می‌تواند برای انجام مواردی مثل باز کردن دروازه (پرتال) که اغلب به زمان بیشتری احتیاج دارد، قدرت جادویی خود را افزایش دهد.