ویکی خدای دبیرستان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلید

اشتراک‌گذاری

کلید

Key

کلید - خدای دبیرستان

دسته‌بندی

آیتم
روح

ریشه

اسطوره‌شناسی چینی (نگهبان نه-دم)
اسطوره‌شناسی یونانی (پاندورا)

قابلیت

توانا در مهر و موم

تکنیک‌ها

تکیون سام-سوم
تکواندوی آی‌تی‌اف شمالی

اولین نمایش

چپتر ۸۵ (وبتون)

کلید (Key) بخشی از روح خداست که به بدن انسان وارد شده است. این کلید می‌تواند مهر و موم گذاشته شده بر انسان‌ها را آزاد کند و از این رو بشریت قادر به مبارزه با خدایان می‌شود. بیش از یک کلید وجود دارد که اولین آن متعلق به نگهبان نه-دم بوده است که بعدا به پارک ایلپیو منتقل شد. کلید هدف اصلی نوکس، قضات و شش است.

پیش‌زمینه

کلید قبلا متعلق به روباه نه-دم بود که هزار سال قبل از داستان مجموعه زندگی می‌کرد. وقتی این روباه جاودانگی پیدا کرد و به یک خدا و نگهبان بهشت تبدیل ​​شد، پادشاه خدایان از او ترسید و او را تبعید کرد، اما نه-دم برای مقابله با این اقدام کلید را ساخت و بعدها به دست پارک ایل-پیو رسید.

قابلیت‌ها

کلید به قدری قدرتمند است که جگال تائک توان جذب آن را ندارد، و این کلید قدرت پایین آوردن خدایان از آسمان را نیز دارد. این تنها شی موجود در جهان است که قادر به باز کردن قفل مهر یا تابویی است که خدایان بر روی انسان‌ها قرار داده‌اند. دارندگان آن تنها انسان‌هایی هستند که می‌توانند با خدایان و ساکنان قلمروی سیج مبارزه کنند.

  • مهر و موم
  • بیداری: کلید توانایی را در انسان بیدار می‌کند تا بتواند به خدایان حمله کند.
صفحات دیگر