بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کدو

اشتراک‌گذاری

کدو

Gourd

کدو - خدای دبیرستان

نام دیگر

کدوی کریمسون

دسته‌بندی

آیتم
کدو

ریشه

اسطوره‌شناسی چینی

قابلیت‌ها

تلپورت
جذب
احضار

اولین نمایش

چپتر ۱۳۲ (وبتون)

کدو (Gourd) یک شی جادویی از پادشاه میمون است که اغلب در کنار او است و چیزهای مختلف را جذب می‌کند. گفته شده است که این کدو خاطرات جین موری از زندگی قبلی‌اش به عنوان پادشاه میمون را نگه داشته است. این کدو در کنار یویی و کینتو-اون، فرم‌های سلاح سه خدا هستند.

قابلیت‌ها

کدو یک شی دفاعی است که برای جذب حملات استفاده می‌شود. تقریبا غیر قابل تخریب است چرا که حتی ضربه‌ی قوی‌ترین شاهزادگان آسمانی نیز قادر به خراشیدن آن نبوده است. با این حال، فشار استفاده از تکنیک سلاح سه خدا قادر به شکستن آن شد. این کدو در جنگ میان جین موری و ۶۶۶:سیتن به طور کامل نابود شد؛ جین موری مقدار زیادی باد را از کدو آزاد کرد تا خود و سیتن را به آسمان پرتاب کند.

تکنیک‌ها

  • تلپورت: کدو قادر به تلپورت شدن نزد مالکش است.
  • جذب: این شی می‌تواند حملاتی که به سمت صاحبش انجام شده را جذب کند. همچنین این کدو خاطرات ارباب اصلی خود را جذب می‌کند.
  • مهر و موم: این کدو قادر به مهر و موم و احضار هیولاها است. مهر و موم کردن ساکنان قلمروی آسمانی بسیار دشوار است، با این حال اگر خدایی در یک وضعیت مهر و موم شده قرار داشته باشد یا به طور کامل قدرتش بیدار نشده باشد، این امکان وجود دارد.
صفحات دیگر