ویکی خدای دبیرستان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

چوبدستی حکیم

اشتراک‌گذاری

چوبدستی حکیم

Cane of the Sage

چوبدستی حکیم - خدای دبیرستان

دسته‌بندی

قابلیت‌ها

باز کردن دروازه‌ی بعدی
احضار

اولین نمایش

چپتر ۱۶۶ (وبتون)

چوبدستی حکیم (Cane of the Sage) یک گنجینه ملی متعلق به اوکوانگ، امپراتور جید است.

قابلیت‌ها

با وجود ظاهر نسبتا معمولی آن، اما این چوبدستی بدون نیاز به زمینی مقدس قادر است دروازه‌ای برای دسترسی به بُعدی دیگر را باز کند. همچنین این عصا می‌تواند هدف خود را با دقت مشخص کند، اگرچه این قابلیت تنها در زمان حضور پادشاه در زمین مقدس نشان داده شد. در صورت وجود نیروی کافی، این چوبدستی قادر به احضار یک قلمروی کامل از بعدی دیگر است.

همانند تمام گنجینه‌های ملی، تنها کسانی می‌توانند از این عصا استفاده کنند که مالک واقعی آن باشد.

صفحات دیگر