بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

چاریوک

اشتراک‌گذاری

چاریوک (Charyeok) در لغت به معنای قرض گرفتن قدرت از «خدا» است (این فقط شامل خدایان نیست و می‌تواند در مورد شیاطین و ارواح نیز صادق باشد). چاریوک قرارداد یک انسان فانی با موجودی فرا طبیعی است که در آن انسان قادر است قدرت آن موجود را وام بگیرد.

چاریوک
استفاده از یک چاریوک

کاربران با دستیابی به این قدرت می‌توانند آن را (از طریق تخیل و تلقین) در قالب توانایی‌های منحصر به فردی استفاده کنند. زمانی که از چاریوک یا قدرت الهی استفاده می‌شود، انرژی بیولوژیکی کاربر گرفته می‌شود که این انرژی بنفش رنگ است. از این رو، اگر کسی بیش از حد از چاریوک خود استفاده کند دچار خستگی شدید و سایر اشکالات فیزیکی می‌شود.

بیشتر شخصیت‌های G.O.H به سطحی رسیده‌اند که می توانند چاریوک خود را به عنوان موجودی متمایز و در عین حال متصل تحقق بخشند و آن را کنترل کنند.

چاریوک‌ها بسیار متفاوت از هم هستند، زیرا نحوه شکل گیری آن به قدرت تخیل و شخصیت کاربر و همچنین انرژی ذاتی او بستگی دارد. قدرت چاریوک در GP (امتیازهای خدا) اندازه‌گیری می‌شود.

نا بونگ-چیم ادعا کرده است که آسیب جدی به یک قسمت بدن می‌تواند باعث جلوگری کاربر در استفاده از چاریوک شود، اگرچه پارک ایل-پیو در حالی که آسیب جدی دیده بود همچنان قادر به استفاده از چاریوک خود بود.

در آینده و ۱۷ سال پس از راگناروک، روشی به نام «جراحی افزونی» (Boost Surgery) وجود دارد که توان وام‌گیری قدرت را افزایش می‌دهد. این جراحی بسیار پرهزینه است و بیشتر توس ثروتمندان انجام می‌شود.

چاریوک فقط محدود به انسان‌ها نیست و همچنین خدایان و شیاطین نیز می‌توانند از آن بهرمند باشند..

انواع

روش‌های مختلفی برای آشکارسازی چاریوک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که این روش‌ها به هفت دسته زیر تقسیم می‌شوند:

صفحات دیگر