ویکی خدای دبیرستان

هوی موری

اشتراک‌گذاری

هوی موری

Hui Mori

هوی موری - خدای دبیرستان

سن

همانند جین موری

جنسیت

مذکر

سبک

تکواندوی نوسازی شده
سبک هالیانگ
نابونگ نیدل ریو

سطح

۶
۴۳ (۱۵٪ قدرت اصلی)

چاریوک

هیچ

HP

۲۰۹۰

GP

۵۶

پیشه

شرکت‌کننده G.O.H

وابسته به

تیم کره
جین موری
جونگ موری (کلون اصلاح‌شده)

بستگان

جین موری (سازنده)

اولین نمایش

چپتر ۱۶۱

هوی موری (Hui Mori) قهرمان اصلی فصل چهارم و نیمه‌ی اول فصل پنجم G.O.H بود. او کلونی بود که توسط جین موری ایجاد شد تا او به قلمروی انسانی برود. با گذشت زمان، او از کلون بودن خود دور شد و خود واقعی‌اش را کشف کرد.

تاریخچه

این کلون اولین بار زمانی ایجاد شد که جین موری سعی داشت تا مردم قلمروی حکیم را از طریق کدویی حفظ کند. هوی موری به سرزمین زندگان فرستاده شد و موری جین را برای جنگیدن با لی سوجین رها کرد.

توانایی‌ها

از آنجایی که او کلون جین موری است، بسیاری از توانایی‌های نسخه اصلی را دارد و برخی از آن‌ها را در طول مسابقات به دست آورده است. هوی موری قادر است تنها با یک نگاه چاریوک کیویچی کوساناگی را مهر و موم کند. او همچنین هاله‌ای هولناک به شکل گوریل با یک مار دارد، که همین موضوع باعث شد ویت هاوک گمان کند که او یک کپی از خدا یا فرستاده خداست. این هاله حتی در هنگام تلاش ساموئل روزینانته برای حمله از پشت به هوی موری نیز به کار آمد.

  • قدرت فرا انسانی
  • سرعت و چابکی فرا انسانی
  • پایداری فرا انسانی
  • تحمل فرا انسانی
  • حافظه عضله اقتباسی
  • هوش و مهارت تحلیلی
  • دانش از آناتومی انسان

قدرت‌های خدایی

در حالت خدایی او که با نام عنوان حالت شاه میمون شناخته می‌شود، تمام ویژگی‌های طبیعی هوی به شدت تقویت می‌شوند. این حالت او با سربند دور سر او قابل تشخیص است. طبق گفته‌ی خود هوی، قدرتی که او می‌تواند استفاده کند بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نسخه اصلی و به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است، اگرچه او می‌تواند حداکثر قدرتش را برای ۴ تا ۵ دقیقه استفاده کند. اگر او بتواند فاصله بین خودش و جین موری را کم کند، می‌تواند جلوی این ضعف را بگیرد هرچند که این موضوع به بهای «فردیت» او تمام می‌شود. او به مانند خود اصلی‌اش از سلاح‌های مختلفی با توانایی‌ها و اهداف متفاوت استفاده می‌کند.

هوی موری همچنین توانایی جذب حالت شاه میمون و پخش آن در بدن خودش را نشان داده است. در این حالت، هوی موری موفق شد دست و چشم راست پادشاه را برش دهد. این موضوع باعث شد تا او برای اولین بار در نبرد بین‌شان پیشی بگیرد.