بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هته (نژاد)

اشتراک‌گذاری

هته (Haetae) نژادی از شیطان‌ها است که در قلمروی سیج مستقر هستند و یکی از حیوانات مقدس محسوب می‌شوند.

هته (نژاد)
یک هته کاملا رشد یافته

شرح

هته موجودی شبیه به سگ آبی است که دارای چند دندان نیش، بینی قرمز بزرگ، چشمان زرد برآمده و شاخ است. دایره‌هایی زرد و شعله‌ور روی سینه‌ی آن‌ها وجود دارد. همچنین آن‌ها همیشه یک لوله را در دهان خود نگه می‌دارند. یک هته‌ی تازه متولد شده تقریبا به اندازه یک انسان بالغ است، در حالی که یک هته‌ی بالغ حداقل به اندازه‌ی یک ساختمان است.

آن‌ها نسبت به بیگانگانی که وارد غارشان شوند کاملا تهاجمی هستند اما وقتی کسی اعتماد آن‌ها را جلب کند، بسیار وفادار خواهند بود.

توانایی‌ها

آن‌ها شیاطین کاملا وحشی و نیرومندی هستند. هته همانند سایر شیاطین می‌تواند آزادانه به هر یک از خدایان حمله کند. بر اساس گفته‌ی اکسلی، یک هته‌ی کاملا رشد یافته می‌تواند به اندازه اژدهای سرخ قدرتمند باشد.

  • اشک‌ها: اشک‌های آن‌ها به عنوان یک حیوان مقدس دارای قابلیت التیام دادن است که برای افرادی که قرص سیج را خورده باشند قابل استفاده است.
  • پرتوی نور: هته قادر به شلیک کردن پرتوهای ویرانگری از نور از دهانش است.
صفحات دیگر