ویکی خدای دبیرستان

هان دائه‌وی

اشتراک‌گذاری

هان دائه‌وی

Han Daewi

هان دائه‌وی - خدای دبیرستان

سن

۱۷ (بیولوژیکی)
۳۴ (۱۷ سال بعد از راگناروک)

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

سبک

کاراته فول کنتاکت
دستکاری نیروی اساسی

سطح

۱۲

چاریوک

هته

HP

۶۳۰

GP

۴۱۱

پیشه

شرکت‌کننده در GOH
امپراتور جید (فرقه شیائو چن)
شش

وابسته به

نوکس
گاوهای خشمگین
تیم پایتخت
تیم کره

بستگان

هان دی-ریونگ (خواهر)
جاج کیو (همسر خواهر)

صداگذار

کنتارو کوماگای

هان دائه‌وی (Han Daewi) یکی از قهرمانان اصلی مجموعه خدای دبیرستان است. او یک مبارز ماهر و بخشی از گروه دونفره افسانه‌ای گاوهای خشمگین بود که برای شرکت در مسابقات خدای دبیرستان دعوت شد.

در طول رویداد راگناروک، او معرفت حکیم را از اوکوانگ دریافت کرد و به عنوان امپراتور جید بعدی انتخاب شد. ۱۷ سال پس از راگناروک، او به به عنوان حکیم شرق به عضوی از شش تبدیل شد.

تاریخچه

هان دائه‌وی در ۱۵ سالگی و زمانی که عضو یک باند بود، برای اولین بار با سونگته وو روبرو شد. در مقطعی افراد باند دائه‌وی گرفتار شدند و یكی از افراد که فرار كرده بود این موضوع را به اطلاع دائه‌وی رساند. دائه‌وی واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداد تا این که سونگته که هم‌کلاسی آن‌ها بود به او گفت که نباید پیروان خود را رها کند.

در مقطعی دیگر دائه‌وی در حال مبارزه با یک باند دیگر دیده شد و وقتی در آستانه‌ی شکست بود سونگته برای کمک او از راه رسید. این دو کل افراد مخالفت را شکست دادند و از این رو با نام «گاوهای خشمگین» شناخته شدند.

بعدها سونگته دچار بیماری وخیمی شد و دائه‌وی سعی کرد تا با انجام دو شغل به او و خواهرش در پرداخت هزینه‌های پزشکی کمک کند.

توانایی‌ها

هان دائه‌وی یک مبارز قدرتمند است که فقط تعداد معدودی از شرکت‌کنندگان قادر به مقابله با او هستند. او توانست به طور پایاپای با گانگ مانسوک نبرد کرد و بعدا با کشیش‌های متعددی نیز مبارزه کرد که حداقل دو نفر از آن‌ها را شکست داد. او توانایی جنگیدن و حتی شکست دادن یک سرافیم را دارد. با این حال، او پس از گرفتن چشم راست پادشاه توانایی خود در استفاده از چاریوک را از دست داد، اما پس از تبدیل شدن به جانشین پادشاه، دوباره آن را بازیابی کرد.

او به عنوان امپراطور جید، حتی بدون قدرت فیزیکی پادشاه نیز بسیار قدرتمند است. او با تکنیک‌های مبارزه انسانی خود و ترکیب آن با خرد حکیمانه پادشاه قادر به شکست دادن خدایان متعدد آسمان دوم شد. فرشته میکائیل که یکی از اولین خدایان قلمروی آسمانی است، اظهار کرده است که این ترکیب مرگبار، حتی بالاتر از پادشاه در دوران اوجش بوده است. با این حال گفته شده است که هر بار استفاده از خرد حکیمانه او را ضعیف‌تر می‌کند، زیرا او بدن پادشاه را ندارد که در کنار آن استفاده کند.

دائه‌وی در بزرگسالی قوی‌ترین عضو شش محسوب می‌شد. حتی وقتی او فقط از هنرهای رزمی استفاده می‌کرد، قادر بود حداقل دو نفر از قاضیان تیم لاتین را که تحت فرماندهی مستقیم پارک مو-بونگ بودند شکست دهد.

 • قدرت فرا انسانی
 • تحمل فرا انسانی
 • چابکی و سرعت فرا انسانی
 • واکنش‌های فرا انسانی
 • مهارت تحلیلی

قدرت‌ها

چاریوک

هته: این چاریوک موجودی آب-گونه است که می‌تواند به راحتی جلوی حملات دیگر چاریوک‌ها را بگیرد. هان دائه‌وی به دلیل آموزش‌هایی که با جاج کیو داشته است کنترل بسیار بهتری بر توانایی هته پیدا کرده است. او اکنون قادر به تلفیق تکنیک‌های کاراته فول کنتاکت خود با توانایی‌های این چاریوک است که باد و آب را یکی می‌کند. بزاق هته همچنین قابلیت ترمیم جراحات را دارد، اگرچه محدودیتی در بهبود وجود دارد.

زمانی که هان دا وای به یکی از شش مورد تبدیل شد ، قدرت Haetae افزایش یافت و به او اجازه داد از تکنیک هایی استفاده کند که معمولاً به قرارداد مستقیم نیاز دارند. Haetae را می توان با استفاده از یک پیمایش احضار کرد ، به او اجازه می دهد به اعضای Nox که آن پیمایش را دارند کمک کند.

 • هیدروکینسیس: هته امکان تولید و دستکاری آب را دارد. این می‌تواند شامل ساخت تیغه‌هایی از جنس آب تا ایجاد امواج باشد.
 • نیتیکینسیس: هته می‌تواند به تولید حباب برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

خرد حکیم

قدرت پادشاه به چشم راست او که کور بود منتقل شد و از این رو او احیا شد و به او امکان دسترسی به توانایی‌های مختلف امپراطور جید را به دست آورد. اودین گفته بود که استفاده از این قدرت (خرد حکیمانه) بدون داشتن قدرت فیزیکی امپراطور جید می‌تواند عمر او را کوتاه کند.

 • آفرینش: امکان خلق چیزها از نیستی
 • التیام
 • ایجاد حصار
 • ایجاد/دستکاری طبیعت: دائه‌وی قادر به ایجاد جنگ و بازیابی آن‌ها است.

بدن پادشاه

پس از آن که دائه‌وی تقریبا توسطپارک موبونگ کشته شد و دست راستش بریده ش، یو میرا او را نجات داد و برای این کار بخشی از قدرت پادشاه خود را به او منتقل کرد. در نتیجه، او از استقامت و پایداری جسمی بالایی برخوردار شد که امکان استفاده مناسب از نیروهای طبیعی را به دست آورد.

 • تقویت فیزیکی

دستکاری نیروی بنیادی

انتقال خرد حکیمانه پادشاه به هان دائه‌وی به او امکان دستکاری نیروهای بنیادی اعطا کرد. این شامل دستکاری چهار نیروی اساسی حاکم بر جهان است یعنی نیروی گرانش، نیروی مغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و ضعیف است. او با این توانایی‌ها می‌تواند به کنترل اینرسی، اصطکاک، شتاب و کشش بپردازد. از آنجایی که دائه‌وی بی‌تجربه و فاقد قدرت فیزیکی پادشاه بود، استفاده بیش از حد از این توانایی‌ها باعث خون‌ریزی چشم راست او می‌شد.

 • دستکاری گرانش
 • دستکاری نیروی قوی
 • جاذبه و دافعه
 • دستکاری اینرسی
 • دستکاری نیروی ضعیف