ویکی خدای دبیرستان

نگهبان نه-دم

اشتراک‌گذاری

نگهبان نه-دم

Nine-Tails Guardian

نگهبان نه-دم - خدای دبیرستان

نام دیگر

کومیهو

سن

بیش از ۱۰۰۰

جنسیت

مذکر

سبک

پیروکینسیس

پیشه

محافظ امپراتور جید (قبلا)

وابسته به

اولین نمایش

چپتر ۸۵، چپتر ۱۳۹ (وبتون)

نگهبان نه-دم (Nine-Tails Guardian) محافظ شخصی امپراتور جید از قلمروی آسمانی بود.

تاریخچه

بیش از ۲۰۰۰ سال قبل از شروع داستان مجموعه، او روباهی از قلمروی سیج بود که برای ۱۰۰۰ سال آموزش دیده بود و سرانجام تبدیل به یک خدا شد. پس از آن به او اجازه داده شد تا در قلمروی آسمانی زندگی كند و حتی در دربار سلطنتی امپراطور جید به عنوان محافظ خدمت کند. در طول جنگ بین قلمروی سیج و قلمروی آسمانی او جنگی با پادشاه میمون انجام داد اما جنگ میان آن‌ها متوقف شد. امپراتور جید و دیگر خدایان از قدرتی که نه-دم پیدا کرده بود ترسیدند و سعی کردند او را بکشند. نه-دم نیز در تلافی این کار سرزمین‌های آسمانی را ویران کرد و از آنجا فرار کرد.

او جراحت عمیقی دیده بود به طوری که روحش از بدنش جدا شده بود. در حالی که بدنش در قلمرو سیج باقی مانده بود، روح او به قلمروی انسانی رفته بود و به دنبال بدنی بود تا به طور موقت تا زمان بهبود بدن خودش در آن بماند. این روح پس از صدها سال جستجو احتمالا یک بدن مناسب را یافت، اما این بدن نتوانست قدرت ناگهانی او را تحمل کند و مرد. این فرد همسری داشت که باردار بود و نه-دم ای فرزند را تصاحب کرد و منتظر ماند تا این کودک بتواند از عهده قدرتش برآید؛ این کودک پارک ایل-پیو بود.

توانایی‌ها

او به عنوان محافظ شخصی امپراتور جید، یک مبارز بسیار خطرناک است که بسیاری از خدایان را تاکنون با خشم خود نابود کرده است. گفته شده است که او با شاه میمون جنگیده است و حتی پادشاه میمون او را به عنوان یک حریف خود تائید کرده است. جین موری حتی اظهار داشته است که امپراتور جید از توانایی‌های نگهبان نه-دم می‌ترسد.

  • تصرف: قادر به تصرف فرد قراردادی خودش، همان طور که او برای مبارزه با اوکوانگ از بدن پارک ایلپیو استفاده کرد.
  • پیروکینسیس: قادر به ایجاد و دستکاری آتش
    • تولید روباه: قادر به احضار روباه‌های ساخته شده از آتش در اندازه‌های بزرگ و کوچک