ویکی خدای دبیرستان

نوکس

اشتراک‌گذاری

نوکس

Nox

نوکس - خدای دبیرستان

موقعیت

قلمروی انسانی

رهبر

هان دائه-وی
پادشاه (قبلا)
اولتیو آر (قبلا)
یو میرا (دارای اختلاف)

متحدان

قلمروی آسمانی (قبلا)
میهو (قبلا)
قلمروی سیج(فرقه شیائو چن)

درگیری

تخریب سئول
جنگ دوم آسمانی
راگناروک

نوکس (Nox) سازمانی مرموز است که هدف اصلی آن سلطه بر جهان است. نام این سازمانی زمانی مشخص شد که آن‌ها سعی داشتند جهان را گمراه کنند تا باور کنند که آن‌ها قهرمان هستند.

اهداف

هدف نوکس در تمام دوران جمع آوری انرژی زیستی برای خدایان بوده است تا عمر آن‌ها را افزایش دهد. آن‌ها همچنین امور پشت پرده در قلمرو انسانی و قلمروی سیج را مدیریت می‌کردند. از آنجایی که رهبر جهان شروع به تحقیق درباره چریوک کرده بود تا از آن برای مبارزه با این سازمان استفاده کند، نوکس در پی نابود کردن کاربران چریوک بود.

جناحی در نوکس، به رهبری سانگ ماندئوک قصد داشت تا بشریت را طی طرحی به نام «خلسه» نابود کند.

هدف فعلی نوکس مرگ پارک مونگ، رئیس جمهور فعلی جهان و دشمن شخصی امپراتور جید است.

دسته‌بندی

  • پادشاه
  • اسقف‌ها
  • کشیش‌ها
  • فرستاده‌ها
  • کلاغ‌های صبح
  • جوخه‌های ویژه کاراته فول کنتاکت