ویکی خدای دبیرستان

نه پادشاه

اشتراک‌گذاری

نه پادشاه بزرگ

Nine Great Kings

نه پادشاه - خدای دبیرستان

اعضای اصلی

گارودا (قبلا)
جین موری (قبلا)
اوما (قبلا)

نه پادشاه (Nine Kings) هر یک حاکم بخشی از قلمروی سیج هستند.

تاریخچه

این گروه یک انجمن برادری از نه پادشاه بودند که قلمروی حکیم را اداره می‌کردند. بیش از ۶۰۰ سال پیش آن‌ها و ارتش‌هایشان برای به دست آوردن استقلال و آزادی به جنگ با قلمرو آسمانی رفتند اما شکست خوردند. بزرگترین پادشاه میمون در میان آن‌ها اسیر شد و به جایی منتقل شد.

اعضا

  • گارودا – پادشاه شیطان روک (مرتد شده)
  • جین موری – پادشاه میمون
  • اوما – پادشاه گاو