ویکی خدای دبیرستان

نئو نوکس

اشتراک‌گذاری

نئو نوکس

Neo Nox

موقعیت

قلمروی انسانی، غرب موجین (کشور)

نئو نوکس (Neo Nox) سازمانی تشکیل شده از ادغام انجمن ملی بی‌خانمان‌ها و جناح سانگ ماندوک از نوکس است. این سازمان توسط یو میرا رهبری می‌شود.

هدف نئو نوکس خلاص شدن از شر دولت حاکم جهان با ریاست پارک موبونگ، و بازیابی خدای برتر است.

اعضا

رهبر نئو نوکس یو می-را، عضو گروه شش است. اعضای نئو نوکس متشکل از بی‌خانمان‌ها و کلاغ‌های سحر است. کلاغ‌های سخر سربازانی از نوکس هستند که به همراه سانگ ماندوک به این سازمان پیوسته‌اند.

اختلافی میان انجمن بی‌خانمان‌ها و کلاغ‌های سحر وجود دارد، و آن‌ها تنها بر سر رهبرشان و مخالفت با دولت جهانی نقطه‌ی مشترک دارند. یو میرا به عنوان امپراتوری جید و رئیس آن‌ها حرف آخر را می‌زند.

چندین کاربر چاریوک طمع در نئو نوکس وجود دارند که در خنثی‌سازی خرد هان دائه‌وی حکیم تخصص دارند.