ویکی خدای دبیرستان

میهو

اشتراک‌گذاری

میهو

Mihu

میهو - خدای دبیرستان

نام مستعار

میمون پادشاه
میمون پادشاه جعلی
پیلمائون

سن

۲۰ (بیولوژیکی)
+۶۰۰ (زمانی)

جنسیت

مذکر

سبک

هوئا

پیشه

پادشاه قلمروی سنگ معدن

اولین نمایش

چپتر ۱۲۶ (وبتون)

میهو (Mihu) پادشاه قلمروی سنگ معدن و دومین پادشاه میمون بود. او بعد از ناپدید شدن پادشاه اصلی با نوکس همکاری کرد اما سرانجام با بازگشت پادشاه میمون اول به آن‌ها خیانت کرد.

تاریخچه

میهو و خواهر کوچکش در طول جنگ بزرگ رنج زیادی کشیدند، اما میهو به شاه میمون امید داشت و باور داشت که او می‌تواند آن‌ها را از شر خدایان نجات دهد، اما وقتی نه پادشاه در این جنگ شکست خوردند، میهو و خواهرش به دلیل کمبود غذا با گرسنگی روبرو شدند و موهایشان خاکستری شد. خواهر میهو از کمبود غذا درگذشت و میهو نیز در آستانه‌ی مرگ بود که یک اسقف نوکس در مقابل او ظاهر شد و به او نیرویی را پیشنهاد کرد که او می‌توانست از آن برای تبدیل شدن به پادشاه جدید میمون‌ها استفاده کند.

توانایی‌ها

میهو با وجود این که یک پادشاه میمون جعلی است، اما فراتر از همه زیردستانش است و از قدرت قابل توجهی برخوردار است. قدرت او با ورود به حالت وولجه (Wolge – «گناه اصلی») چند برابر می‌شود. حتی کشیش‌ها که همه‌ی شیاطین را پست می‌شمارند، به قدرت او اعتراف می کنند. کشیش اشنایدر در مورد او گفته است اگرچه او جعلی بود اما همچنان یک پادشاه بود.

  • سرعت و چابکی فرا انسانی
  • قدرت فرا انسانی
  • تحمل فرا انسانی
  • جادو: او علاوه بر هنرهای آسمانی قادر به ایجاد سربندهایی جادویی است.