بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مسابقات خدای دبیرستان

اشتراک‌گذاری

تورنمنت یا مسابقات خدای دبیرستان (God Of High School Tournament) مسابقاتی مرموز است که در کره جنوبی برگزار می‌شود و از سراسر کره جنوبی و سایر کشورها برای مبارزه دعوت می‌شوند. این مسابقات در مناطق مختلف کره برگزار می‌شود و سه نماینده برتر برای مسابقات ملی انتخاب می‌شوند. هدف واقعی این مسابقات (همانطور که پارک موبونگ فاش كرد) یافتن كلیدها بوده است.

مسابقات خدای دبیرستان
دو شرکت‌کننده در حال مبارزه

شرایط و قوانین

تمام شرکت‌کنندگان در این مسابقات از یک دستبند خاص استفاده می‌کنند که وضعیت بدنی آن‌ها را نشان می‌دهد. مسابقه در یک رینگ شبیه به رینگ بوکس اما به شکل شش-ضلعی برگزار می‌شود. ظاهرا استفاده از هر سبک، سلاح و هر گونه خشونتی در مسابقات آزاد است و شرکت‌کننده تنها باید حریف خود را طوری زمین‌گیر کند که قادر به بلند شدن نباشد. همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند از نیرویی فرا طبیعی به نام چاریوک در مسابقات استفاده کنند. هیچ شرکت‌کننده‌ی دیگری به جز دو مبارز تعیین شده نمی‌تواند در مسابقه دخالت کند، در غیر این صورت جریمه خواهد شد.

بنا بر اعلام برگزارکنندگان مسابقه، مبارزی که پیروز مسابقات شود، هر خواسته‌ای داشته باشد، برآورده خواهد شد.

هر گونه آسیب و جراحتی که شرکت‌کنندگان در طول مسابقات ببینند، بعد از پایان یافتن مسابقه بهبود پیدا خواهد کرد، اما این بهبود شامل صدمات خارج از مسابقه نمی‌شود.

عوامل

فرمت مسابقه

مسابقات مقدماتی

مسابقات مقدماتی یک مبارزه آزاد میان تمام شرکت‌کنندگان است و آن‌ها توسط قضات به مسابقه دعوت می‌شوند. افراد برتر به مسابقات منطقه‌ای راه پیدا می‌کنند.

مسابقات منطقه‌ای

مسابقات منطقه‌ای G.O.H به شکل حذفی برگزار می‌شود و همه شرکت‌کنندگان به صورت جداگانه با هم مبارزه می‌کنند. در مجموع ۳۲ شرکت‌کننده برای این مسابقات انتخاب می‌شوند. سه نفر برتر به صورت تیمی به مسابقات ملی راه می‌یابند.

شرکت‌کنندگان ناحیه پایتخت

مسابقات ملی

مسابقات ملی به شکل لیگ برگزار می‌شود که مبارزان هر تیم منطقه‌ای باید با یکدیگر مبارزه کنند. یک تیم منطقه‌ای از سه مبارز برتر مسابقات منطقه‌ای تشکیل شده است. تیم برنده امکان حضور در مسابقات جهانی را خواهد داشت.

مسابقات جهانی

قالب مسابقات جهانی همانند مسابقات ملی است و این بار شرکت‌کنندگان به رقیبان خود از سایر کشورها مبارزه می‌کنند.

صفحات دیگر