ویکی خدای دبیرستان

قلمروی انسانی

اشتراک‌گذاری

قلمروی انسانی (Human Realm) یکی از سه قلمروی شناخته شده در مجموعه خدای دبیرستان است. جمعیت این قلمرو را بیشتر انسان‌ها تشکیل داده‌اند و با جهان شناخته شده‌ی ما تقریبا یکسان است. این قلمرو از لحاظ قدرت، کمترین رتبه را در برابر دو قلمروی سیج و آسمانی دارد.

شرح

برای مدت‌ها انسان‌ها برای مبارزه با شیاطین از قدرت خدایان وام می‌گرفتند. سپس این سیستم وام‌گیری قدرت توسط یک خدا به نام هوانونگ از بین رفت و خدایان یک تابو را روی انسان‌ها اعمال کردند که این تابو از حمله‌ی انسان‌ها به خدایان جلوگیری می‌کرد.

بعدها انسان‌ها به کمک قدرت کلید قادر به شکستن این تابو شدند و می‌توانستند دوباره به خدایان حمله کنند. در مقطعی اولتیو آر موفق شد این سیستم تابو را به طور کامل نابود کند تا انسان‌ها سرانجام از آزادی واقعی برخوردار شوند.