ویکی خدای دبیرستان

قلمروی آسمانی

اشتراک‌گذاری

قلمروی آسمانی (Heavenly Realm) قلمرویی خلق شده توسط خداوند متعال تاتاگاتا است. قلمروی آسمانی یکی از سه قلمروی شناخته شده در جهان خدای دبیرستان است. در این قلمرو خدایان مختلفی سکونت دارند و این قویترین قلمروی موجود است. پس از آن قلمروی سیج و سپس قلمرو انسانی قرار می‌گیرند. تقریبا هزار سال پیش، قلمرو آسمانی و قلمروی سیج جنگ بزرگی داشتند که نتیجه‌ی آن پیروزی قلمروی آسمانی بود.

شرح

قلمروی آسمانی اقامتگاه بسیاری از خدایان قدرتمند از افسانه‌های مختلف مانند امپراتور جید و فرشته میکائیل است. بنا بر گفته بعل‌الذباب، جریان زمان در این قلمرو بسیار کندتر از قلمروی بشری، چرا که امپراتوری جید در صورت ماندن در این قلمرو پیر نمی‌شد.

با مداخله جین موری و پارک ایل-پیو و ایجاد یک شورش بی‌سابقه در قلمروی چهارم، قلمروی آسمانی دچار هرج و مرج شد.

به دلیل قراردادهایی که بعد از راگناروک بین سه قلمرو شکل گرفته بود، قلمروهای آسمانی نمی‌تواند در تجارت سایر قلمروها دخالت کند.