ویکی خدای دبیرستان

قاضی‌ها

اشتراک‌گذاری

قضات (Judges) که همچنین با عنوان کمیسرها یا مجریان شناخته می‌شوند، گروهی قدرتمند از انسان‌های تحت رهبری پارک موبونگ هستند. بیشتر آن‌ها دارای توانایی‌های فرا انسانی هستند و امکان استفاده از چاریوک را دارند. پس از راگناروک، تعداد قضات برای اداره‌ی مسابقات جدید G.O.H بسیار افزایش یافت. قویترین و موثرترین قاضیان دارای یک نام کد از حروف الفبای رومی هستند. به قضات ضعیف تر اعدادی به عنوان کد داده می‌شود.

قاضی‌ها
تیم الفبا (پس از راگناروک)

پیش‌زمینه

ظاهرا قضات از طریق مسابقات G.O.H جذب می‌شوند و از میان افراد با استعداد یا قدرتمند برای این جایگاه انتخاب می‌شوند، همان طور که پارک موبونگ اقدام به جذب جاج پی کرد. اگر یک شرکت‌کننده بتواند به یک چهارم نهایی مسابقات برسد، مجوز قضاوت به آن‌ها داده می‌شود و در صورت پیروزی فرد در مسابقات فرصت تبدیل شدن به رئیس جمهور جهان برایش مهیا می‌شود. قضات شناخته شده مسئول جذب کردن شرکت‌کننده برای مسابقات خدای دبیرستان هستند.

اعضای برجسته (پیش از راگناروک)