ویکی خدای دبیرستان

شیائوچن

اشتراک‌گذاری

شیائوچن

Xiaochen

شیائوچن - خدای دبیرستان

نام مستعار

پیکسس تاک تونگ شیائوچن
قدیس جنگ
دست راست امپراتور جید
جی سئوکجین

سن

+۴۰

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

سبک

کاراته فول کنتاکت

چاریوک

کابالا

پیشه

اسقف

وابسته به

نوکس
هاندائه‌وی (استاد هنرهای رزمی، امپراتور جید)

اولین نمایش

چپتر ۲۱۲ (وبتون)

شیائوچن (Xiaochen) که همچنین با عنوان پیکسس تاک تونگ شیائوچن شناخته می‌شود، یک اسقف نوکس است. ۱۷ سال بعد از راگناروک او همچنان یک اسقف بود، با این حال بخشی از جناح هان دائه‌وی شده بود.

تاریخچه

در مقطعی از گذشته، او توسط اوکوانگ از سنگسار شدن نجات پیدا کرد.

بنا بر اشاره‌ی هوسیک او به تنهایی و بدون استفاده کردن از قدرت وام گرفته شده، نژاد اژدهایان سیاه را از بین برده است.

جی سئوکجین

شیائوچن به منظور نفوذ در مدارس بدون این که توجه دولت را جلب به خود جلب کند، خود را به پسری نوجوان به نام «جی سئوکجین» مبدل کرد. مشخص نیست که این تغییر شکل توانایی خود او است یا شخص دیگری از نوکس این کار را کرده است.

توانایی‌ها

او به عنوان یکی از اسقف‌ها، از نظر قدرت و توانایی حداقل با اعضای گروه شش برابر است. او قدرتی پایین‌تر از روماریو تراویولا اما بالاتر از لی سوجین دارد و حتی بدون استفاده از چاریوک نیز فردی خطرناک است.

 • قدرت فرا انسانی
 • سرعت فرا انسانی
 • تحمل فرا انسانی

کاراته فول کنتاکت

او ۱۷ سال بعد از راگناروک این هنر رزمی را از استادش، امپراتوری جید کنونی یاد گرفت.

 • مشت بازالتیک: یک ضربه قدرتمند که حمله‌ی حریف را قطع می‌کند.
 • ساید کیک
 • هوک کیک
 • مشت خرگوش: یک ضربه با لبه دست به پشت گردن
 • رقص چهار نگهبان خدا - ببر سفید فول کنتاکت: رگباری از مشت‌ها

چاریوک

کابالا: این چاریوک مبتنی عرفان یهودی است و روی محافظت از پادشاه تمرکز دارد. پیش از آن که شیائوچن بتواند قابلیت‌های بیشتری از آن را نشان دهد این چاریوک توسط لی سوجین مهر و موم شد.

 • کابالا مرکاوا: نوعی حصار را پیرامون هدف به خصوص پادشاه ایجاد می‌کند تا از آسیب رسیدن جلوگیری کند.
 • کابالا سفر یتزارا: شیائوچن با کشیدن نیروی حیات خود می‌تواند هدف درون حصار کابالا مرکاوا را التیام دهد.
 • کابالا عین سوف: پنج ستون نور را ایجاد می‌کند تا کمترین آسیب به هدف وارد شود.

روش اصلی وام گرفتن قدرت: شیائوچن پس از شکست تابوی خود قادر شد تا به یک فرم اولیه هیولا تبدیل شود. در این فرم او امکان بازسازی فوری و ترشح سم را دارد. او می‌تواند به جای تغییر شکل کامل، تنها مقداری از آن را برای افزایش قدرت خود استفاده کند. بهای استفاده از این چاریوک پیر شدن است، با این حال او اغلب با تزریق انرژی حیات این ضعف را پوشش می‌دهد.

صفحات دیگر